Kommentarer till kommande nya gruppundantaget - MRF

Kommentarer till kommande nya gruppundantaget

Till det som kommissionen erbjuder av påverkan finns bland annat möjligheten att inkomma med skrivningar så kallade Public Consultation.

Detta är en sådan skrivning som vi skickat in till EUs maskineri för att påverka. Utöver detta genomförs personliga möten med dom olika avdelningarna som handhar dessa ärenden. MRF har under sommaren medverkat i sådana möten och tryckt på behovet av att samordna Data act, M-VEBER och SERMI vad gäller datatillgång.


Vid frågor kontakta:
David Norrbohm, jurist MRF
Skicka ett mejl till David