Välkommen satsning på våra vägar - MRF

Välkommen satsning på våra vägar

Regeringen satsar 1 miljard kronor på vägunderhåll så att Trafikverket kan genomföra viktiga underhållsåtgärder. Regeringen omprioriterar en mindre del av järnvägsunderhållet, 750 miljoner, till vägunderhåll. Därutöver avsätter regeringen ytterligare 250 miljoner kronor till vägunderhåll. Extra roligt är att regeringen lyssnar på MRF när det gäller en utökad satsning på laddinfrastruktur.

MRF har under hösten påpekat vikten av detta både när vi har träffat politiker samt genom media. Vårt budskap har varit att människor måste kunna äga och köra bil för att klara av sitt livspussel. För att motverka ökade ojämlikheter mellan stad och landsbygd måste samhället kunna erbjuda möjligheter till att alla som vill byta till laddbart fordon. Därför är vi extra glada när nya infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson gick ut med detta budskap idag:

– I Sverige finns en underhållsskuld när det kommer till vägnätet. Vi satsar därför en miljard kronor på utökat vägunderhåll. Det kommer bidra till att förbättra framkomligheten i hela landet och trygga en konkurrenskraftig infrastruktur.

Många som kör både bil eller tyngre fordon kan ge dagliga vittnesmål om hur dåligt underhållna landets vägar är på många håll. Potthål och djupa spår i vägbanan tillhör vanligheterna. Bara de senaste åren har 121 mil statlig väg fått sänkt hastighet på grund av bristande underhåll.

Andreas Carlson fortsatte sedan med ytterligare en av våra punkter i det manifest MRF publicerade i valrörelsen, MRF Tycker:

– Dessutom är en väl utbyggd laddinfrastruktur för såväl lätta som tunga transporter av stor vikt för att minska utsläppen från transportsektorn.

I framtiden kommer mer mobilitet att behövas och idag finns inte längre någon motsättning mellan fri mobilitet och hållbar mobilitet. Elektrifieringen av fordonsflottan går i en rasande fart. I det läget måste både resandet och omställningen underlättas.

– Den elektrifiering som motorbranschen nu driver igenom är en av nycklarna till att klimatmålen kan nås, säger Anders Östberg på MRF. Kan nu politikerna säkerställa att det finns en stabil och utbyggd laddinfrastruktur, inklusive strömtillgång, så kommer köpare av både bil, lätta lastbilar och tyngre fordon fortsätta välja laddbara fordon och ytterligare sänka koldioxidutsläppen.

MRF hoppas nu att våra folkvalda fortsätter att styra in på rätt väg och gör kloka prioriteringar för att underlätta omställningen till en hållbar mobilism.

– Regeringen är inne på rätt väg, men det måste också finnas en långsiktighet i planeringen. Den extra miljard som man nu aviserat är en viktig del. Nu gäller det att hålla ut och hålla i för att höja standarden på våra vägar. Det är en säker framtidsinvestering, säger Anders Östberg.


Anders Östberg, public affairs
Skicka ett mejl till Anders