Regeringen skapar frågetecken kring framtidens hållbara mobilitet - MRF

Regeringen skapar frågetecken kring framtidens hållbara mobilitet

– Idag får alla mina anställda tömma sina kalendrar för att jobba med att försöka svara på alla frågor vi får från våra kunder, säger Martin Persson, vd på Bilbolaget och ordförande i MRF. Alla de bilköpare som funderar på en ny bil har plötsligt bara några timmar på sig att bestämma sig.

När BonusMalus infördes sommaren 2018 var tanken att det skulle fungera som ett egenfinansierat system, där en bonus för inköp av klimatsmartare bilar skulle finansieras av en högre fordonsskatt på bilar som släppte ut mer koldioxid. Nu tar regeringen bort bonusdelen men behåller straffskatten.

– Regeringen har med andra ord instiftat en malus-malus för landets alla bilköpare, säger Tommy Letzén, vd på MRF. I grunden finns redan ett CO2 baserat skattesystem plus moms på det som styrmedel för hållbara val.

Han fortsätter:

– Varje gång vi träffar politiker och andra makthavare så har vi alltid samma sak högst upp på vår önskelista; en långsiktig politik där både bilköpare och bransch har möjlighet att jobba med någorlunda lång framförhållning.

– Och så kommer detta besked, det kanske viktigaste styrmedlet tas bort med ett dygns varsel, man undrar om framförhållningen kan vara kortare?

Regeringen har idag försökt förtydliga det något luddiga pressmeddelande som gick ut från Miljödepartementet sent igår kväll. Nu skriver de att en klimatbonusbil som köpts eller beställts senast den 8 november 2022 men som levereras efter samma datum kommer att kunna kvalificera sig för bonus förutsatt att bilen uppfyller de krav som gäller vid utbetalningstillfället. Men det ligger bara medel i budgeten för 2023 så många funderingar blir då för fordon som registreras på efter 1 juli 2023 och skall få sin bonus utbetald 2024, finns det pengar då.

Normalt fördelar ett finansbolag ut dessa klimatbonuspengar över finansieringsperioden vilket kan medföra att finansieringskostnaden för en elbil blir 1500 – 2000 kr dyrare per månad, detta kommer av förklarliga skäl att påverka försäljningen av elbilar.

Det finns fortfarande många frågetecken som både bransch och bilköpare tillsammans får försöka klura ut svaren på under dagen.

– Vi är också bekymrade över den fortsatta omställningen till en hållbar mobilism, säger Tommy Letzén. Det ambitiösa målet att sänka transportsektorns utsläpp med 70% till 2030 ligger ju kvar. Men nu lär elektrifieringen avta samtidigt som reduktionsplikten pausas och sänks, hur tänker regeringen kring detta?

Läs på regeringens hemsida här