E-utbildning - elsäkerhet runt elfordon - MRF

E-utbildning – elsäkerhet runt elfordon

Syftet med utbildningen är att du ska kunna undvika risker, tillbud och olyckor som arbetet med elfordon kan leda till. Du kan till exempel vara kundmottagare, säljare, ansvarig för reservdelar, ekonom, administratör eller lokalvårdare. Du utför inte själv arbete på elfordon men kan komma att behöva vistas i närheten av elfordon i verkstaden.

Utbildningen ger intyg enligt branschstandard elfordon för “Informerad person elfordon”, IPE

Läs mer om utbildningen och boka här


Läs om nya branschstandarden för elfordon här