Ny på ordförandeposten AECDR - MRF

Ny på ordförandeposten AECDR

Detta hände vid stämman i AECDR 24 november där även nya stadgar och ett medlemskap för AECDR i SME United (Små och medelstora bolag) röstades igenom.

Samtidigt så röstades igenom en stark styrelse som har sin bas i dom stora billänderna Tyskland, Spanien och Italien samt en nordisk representant från Danmark representerande Volvo på EU nivå.

Vid samma möte valdes också Fredrich Trosse som arbetande generalsekreterare för AECDR. Fredrich är jurist stationerad i Bryssel under många år och har vart ZDK’s jurist men som sedan en tid jobbar för SME United.

Ordförande Gerard och generalsekreterare Fredrich la ut texten om att ¨Branschens förändringar dom närmaste åren kommer att vara så omfattande att dom senaste 20 åren känns som vi stått stilla”

Mycket fokus närmast kommer att ligga på följande områden:

  • MVBER Motor gruppundantaget som skall förlängas 5 år men med nya guidelines för branschen
  • Datafrågor såsom Data Act, Access to Vehicle data, European Mobility Data Space och SERMI
  • Green deal med CO2 Emmission Euro 7 +, Alterniative fuel, Battery act, AFIR med mera

Arbetet kommer också innebära att man kommer försöka jobba för att på EU-nivå få in lagstiftning på samma sätt som man i Italien fått till gällande säkrande av investeringar när olika auktorisationer försvinner eller går över i agentmodeller.

MRF tillsammans med sina Nordiska kollegor i Norge och Danmark är medlemmar i AECDR sedan 2019.