Nästan upp i topp - MRF

Nästan upp i topp

Peter Himmer, vd

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Kontinuiteten, samarbetet, jämnheten och att vi arbetar ihop mot ett gemensamt mål.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag är inte direkt missnöjd med någonting. Jag förstår att handlarna har lite mer att hantera med våra långa garantier, vilket troligen förklarar att betygen är lite lägre där.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi ska fortsätta att utveckla vårt samarbete på garantisidan och övergripande skapa förutsättningar för att kunna leverera en så bra affär som möjligt för alla parter. Liksom att fortsätta våra ansträngningar att förstå varandra, vilket kommer att leda till en bättre affär totalt för alla parter.

Kia ångar på. I GA-enkätens nya utformning får det sydkoreanska märket ett index på drygt 128 vilket räcker för att knipa silvermedaljen. Man behöver ta fram förstoringsglaset för att hitta minsta lilla svaghet.

Under en rad år har Kia målmedvetet flyttat fram sina positioner på område efter område. Det är infernaliskt svårt att hitta svagheter. Av den nya enkätens 80 frågor presterar Kia sämre än MRF-snittet på en enda, och den frågan, ersättningsnivå på arbete, återfinns på det enda område där betygen inte är direkt översvallande – garantier. Men för att vara ett svagt område är det ändå bra. Kias näst sämsta fråga handlar om kostnadseffektivitet för servicemarknadsutbildning där Kia prickar MRF-snittet. I de öppna svar som handlarna fått ge finns ett par kommentarer om att de upplever utbildningarna som dyra, vilket kan förklara betyget. Men med det sagt, på övriga 78 frågor presterar Kia på topp, men det är inget som direkt överraskar Peter Himmer, vd på Kia Sverige.

– Ja vi har sett de här höga betygsnivåerna under flera år nu, vilket är glädjande. Vi arbetar långsiktigt, vet var vi är och vart vi ska, och stämmer av längs vägen, säger han.

Ett av de allra bästa områdena de senaste åren är marknadsföring, och så även i år. Av de sju frågor som rör marknadsföring så är Kia etta på tre av dem, och tvåa på de övriga fyra.

– Totalt sett wow! Fantastiskt bra, utbrister Peter Himmer och fortsätter.

– Vi har haft ett bra år med kommunikation, försäljning och kampanjer, säger han.

Som för övriga varumärken har tillgången på bilar varit skral. Men i Kias fall är ändå två av tre handlare nöjda, jämfört med bara var fjärde av samtliga märken.

– Vi har också haft stora utmaningar men det är nog mer ”grader i helvetet” som har avgjort betygen, säger han.

Andra fina områden är begagnat och reservdelar. En av enkätens viktigare frågor är hur nöjda handlarna är med generalagentens ÅF-utveckling gällande långsiktig strategi för ÅF. Här hamnar Kia på andraplats.

– Vi har kontinuitet i vår organisation, ett starkt ÅF-nät, en kompetent återförsäljarförening, och ett gott samarbete. Vi är kanske inte alltid eniga, men vi respekterar varandra och har en framåt tillsammans-anda, säger han.

Målsättningen är att fortsätta växa i Sverige. Nu är marknadsandelen lite över tio procent. På senare år har Kia vuxit på företagssidan, vältajmat eftersom marknaden på framför allt privatsidan fått stryk den senaste tiden efter räntehöjningar, inflation och avslutad klimatbonus. Satsningen på elektrifierade fordon fortsätter och nu är det mindre än ett år kvar innan Kia planerar att enbart sälja laddbara bilar.

Text Niklas Aronsson

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Roland Jönsson, ordf ÅFF

Välfungerande partnerskap

En generalagent med kompetent personal och bemanning och till det ett välfungerande ÅF-nät är grundingredienserna bakom Kias framgångar, menar Roland Jönsson, ordförande i återförsäljarföreningen.

– Det ser väldigt bra ut och det har det gjort under lång tid. Tittar man på GA-enkäten så har märket utvecklats positivt under en lång rad år, säger han.

Roland Jönsson har rätt i det. Varje år sedan 2017 har Kia bara klivit på framåt i enkäten. Många års framgångsrikt arbete bär nu frukt i form av en ytterst välsmord organisation där handlare och generalagent kuggar i varandra på ett friktionsfritt sätt. 

– Det finns en positiv anda i återförsäljarnätet som är en kombination av kontinuitet, konsolidering, och ett gott samarbete med generalagenten. Det bidrar till framgång. Vi har en väldigt bra dialog med varandra, det finns inget motsatsförhållande mellan oss. Vi tillhör samma familj. Har man förståelsen att allt hänger ihop så blir det framgångsrikt, säger han.

Under fjolåret ställde brist på bilar till det en del på grund av omvärldsfaktorer.

– Biltillgång har varit ett bekymmer. För handlarna har det varit lättare att få tag på vissa modeller än andra. Förhoppningsvis kan vi få kortare leveranstider under 2023. 

– Det finns egentligen bara ett område i enkäten där det går något sämre och det är på garantier. Det hänger samman med vår långa sjuårsgaranti som gör garantifrågorna mer komplexa och innebär fler diskussioner med kunden om garantifrågor, säger han.

Numera är inte ens det ett särskilt dåligt område sett till hur andra märken presterar, men med Kia-mått mätt så är det i varje fall något sämre.

Från och med 2024 ska Kia bara sälja laddbara bilar. I skenet av det var borttagandet av miljöbonusen vid årsskiftet negativa nyheter.

– Det är inte bra när spelreglerna förändras så snabbt. Vi hade behövt någon form av stimulans och långsiktighet. Inte minst beträffande laddning av elbilar. Där finns det mycket att göra, säger Roland Jönsson.

Text Niklas Aronsson