Oro i omvärlden påverkar bilbranschen - MRF

Oro i omvärlden påverkar bilbranschen

Bilbranschen präglas nu av en större oro än på mycket länge. Biltillverkarna kan inte leverera i den takt de önskar då underleverantörerna inte får fram insatsmaterialet i tid, privatkunderna är oroliga för ekonomin när energipriserna når all-time-high, räntan ökar och inflationen spär på det hela. Leveranserna av nya bilar sker i stort sett efter vad tillverkarna lyckas producera och leverera, där många gånger beslutet för köpet togs innan höstens allt mörkare ekonomiska utblick.

– De enda som hittills verkar agera som tidigare är företagsköparna, säger Klaus Silfvenius bilhandelsansvarig på MRF. Det beror på att svenskt näringsliv fortsätter att gå bra och att inköpen av tjänstebilar i många fall är kopplat till anställningen.

Att företagen i Sverige har en större framtidstro än vad vi som privatpersoner känner just nu visar även försäljningen av lätta lastbilar. För lätta lastbilar växer marknaden med hela 40%, fortsätter Klaus Silfvenius.

Under november registrerade 25 458 nya bilar vilket är en ökning jämfört med föregående år. Andelen registrerade nya elbilar i november var hela 43%, och var den största bränsletypen.

– Men efter regeringens snabba regeländring av klimatbonusen och de stigande elpriserna kommer vi antagligen se en något minskad försäljning av elbilar under en kortare period, fortsätter Klaus Silfvenius. Dock lär det vara en mindre hack i kurvan, elbilen kommer att dominera marknaden i framtiden. När det gäller begagnatmarknaden så fortsätter den att sjunka, en trend om att underprestera jämfört med samma månad ett år tidigare har pågått sedan juli 2021. Hittills i år har 525 301 bilar bytt ägare vilket är drygt 19% lägre än 2021. På begagnatmarknaden bensinbilarna största kategori och utgjorde 38% av bilarna. Dieselbilarna tappar kraftigt i volym och utgjorde under november 37% av ägarbytena mot 46% för ett år sedan. Största ökning i både andel (+40,5%) och antal utgjorde laddhybriderna som utgjorde 9,4% av bilarna följda av elhybrider med 9,2% medan elbilarna nu nått en volym på 5,1%, vilket är en ökning med 35,8%.


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus