MRFs vd har ordet - MRF

MRFs vd har ordet

Tommy Letzen

Återblick och tankar framåt

Vart är vi på väg? Lika mycket som det är en koppling till ett känt TV-program lika mycket är frågan kopplad till osäkerhet och förändring i omvärlden. Kanske med en travestering om att det är på väg. Vår vision är just Sveriges branschorganisation för hållbar mobilitet på väg, så kopplingar finns.

Frågetecknet gör sig tydligt då vi har många osäkerhetsfaktorer för framtiden, i nivåer vi aldrig sett tidigare. I tider när GPS inte ger tydliga svar om färdväg är det viktigt att ha referenspunkter i terrängen att orientera sig efter och våga rulla iväg i en riktning.

Flera områden som kommer ha betydelse framåt

 • Begagnatförsäljningen kommer att bli viktigare när det gäller intjänande och kundrelation i takt med fler agentavtal och mer direktförsäljning. Därför bör den få översyn av processer, hierarki i bolaget och kompetensutveckling.
 • Skadeverksamheten kommer fortsätta på minst motsvarande nivåer i många år. Samtidigt som tekniken kommer att hjälpa till att minska vissa skador kommer tekniken och nya materialval göra reparationerna mer komplexa. Därför bör kompetensutveckling, processöversyn och hållbarhetsfokus att reparera mer få extra fokus framöver.
 • Hållbarhet kommer bli mer aktuellt också i ljuset av resursknapphet eller fördyringar av såväl råvaror som energi. Därför bör vi som bransch våga använda våra argument om att vi är cirkulära, kanske en av dom mest cirkulära där fordonen lever länge, repareras, säljs begagnade, återanvänder delar och slutligen återvinns till mer än 95%.
 • Energifrågan ökar i betydelse. Vi får vänja oss vid att el är en handelsvara där priset numera är på en helt annan nivå. Vi måste till oss själva och våra kunder erbjuda energieffektiva lösningar för såväl verksamhet som mobilitet. Därför bör vi våga oss in i lösningar med solceller, batterier för verksamhet och hem och samarbeten kring lokalproducerad förnyelsebar energi och bioenergi.
 • Entreprenörskap kommer att bli avgörande. Att våga prova nya ideér och hitta nya ekosystem där vår verksamhet kan vara med i ett större sammanhäng där vi transparent delar på information och ger kanske gemensamma kunder nya upplevelser där tidsbesparing och enkelhet kommer att belönas.

Vi måste kunna hantera dom effekter på servicemarknadsomsättningen som elbilar har. Skall vi ta ”hem” jobb som till exempel glas- eller däckjobb måste vi konkurrera med det som kunderna efterfrågar och får av andra. Det handlar lika mycket om att tänka nytt och se vad kunden är beredd att betala för. Att erbjuda alternativ för kunderna då de kommer att ha väldigt olika utgångspunkter och finansiell styrka för upprätthållande av sin mobilitet.

Relationen med våra huvudmän oavsett om det är ett märke, en kedja eller ett försäkringsbolag är under stor förändring. Ta till vara den kundrelation och kompetens som finns i det egna företaget och utveckla närheten till kunden för att bli bäst på att erbjuda individuella lösningar.

Vi har jobbat extra med att

 • Fortsatt kraft på utveckling av processer för begagnatförsäljning via Wayke. Att låta Wayke vara en utvecklingshub för branschens digitalisering, inte bara en marknadsplats.
 • Samarbeten med försäkringsbolag, branschföreträdare, leverantörer för att ta fram branschstandarder för såväl, kvalitet, arbetsmiljö som affärsskap.
 • Tillsammans med olika parter i branschen, återvinningsföretag, forskning och akademi hitta nya metoder för återanvändande, reparation samt alternativ användning av material.
 • Skapat resurser för utbildningsfokus samt utvecklat utbildningar och event som branschen efterfrågar.
 • Fortsätta att påverka såväl huvudmän, försäkringsbolag och politiken i syfte att lyfta fram branschens särkrav som företaget inte själv kan göra. Ett arbete som visar sig alltmer viktigt när stora förändringar sker snabbt.
 • Tillsammans med myndigheter såsom Konsumentverket, ARN, Skatteverket, Myndighetssamverkan för arbetskriminalitet med flera har vi tagit fram branschstandarder och informationsmaterial i syfte att till kund visa på skillnader i en hårt segmenterad bransch mellan seriösa företag och andra.
 • Utöka våra insatser i media för att lyfta varumärket MRF och i förlängningen synliggöra medlemsföretagen. Sociala medier är viktiga i vårt arbete, både som organiska kanaler för nyheter och som plattformar för marknadsföring riktad mot kund.

I tider av osäkerhet är det av ökad betydelse att vi som branschorganisation finns som en rådgivande part att kunna bolla små och stora frågor med. Under året har vi utökat med regional närvaro inom särskilda fokusområden för att förstärka inom elektrifiering, digitalisering, kompetensutveckling, skola och hållbarhet. Men också löpande funnits där i vardagens alla frågor gällande juridik, försäljning nytt och begagnat, lätt och tungt, verkstad och skadeverksamhet.

Jag är övertygad om att MRF kommer att behövas än mera i framtiden. MRF ska visa på branschens förändringar, själva ställa om, skapa möjligheter och förbereda branschen för framtiden. Vi går in i 2023 med en mängd nya projekt och är beredda på att prova nytt som dyker upp längs vägen. Vi är på väg och rör oss starka framåt.

Ett stort tack till var och en i distrikten och styrelser samt samarbetspartner som håller MRF-flaggan högt. Tillsammans bidrar vi till branschens utveckling och förnyelse.


Tommy Letzén, vd MRF