GA-enkäterna 2023

MRFs GA-enkäter för personbilar, transportbilar och tunga lastbilar är utskickade till MRFs medlemsföretag. Enkäterna utförs av Kantar Sifo och är en webbundersökning. Din unika länk till enkäten har ditt företag fått via mejl från Kantar Sifo. Stort tack på förhand till alla som tar sig tid och svarar. Vid frågor om enkäterna, vänligen kontakta Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF.

Nya GA-enkäter 2023 för personbilar och transportbilar – förändringar

 • Nya frågor har lagts till
 • Ett stort antal frågor har ändrats eller tagits bort. Omfattningen minskar med cirka en tredjedel
 • Respondenturvalet ändras
  a. Ett företag med MRF-medlemskap erhåller en enkät per märke som de representerar
  b. Företag som finns på flera orter får en enkät till per filial för de märken filialen representerar om filialen finns i en ort på den så kallade 30-orts listan, som innehåller Sveriges 30 största orter där förort och närort tagits bort.
  c. Målsättningen är att enkäten ska besvaras lokalt, d v s om VD svarar på huvudenkäten så ska övriga besvaras av regionchef/platschef eller motsvarande.
  d. Antalet svarsalternativ ändras så att det inte finns något mittenalternativ och möjlighet till öppna svar för flera frågor.
 • Transportbilar och personbilar separeras och blir två olika resultat.

GA-enkäten tunga lastbilar 2023

Enligt styrelsebeslut införs inga förändringar för tunga lastbilar i årets enkät. En översyn av enkäten har påbörjats och ev ändringar kommer att ske inför 2024.


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus

Dela via mail

Bilhandel

MRFs stämma 26 april

Välkommen till MRFs stämma 26 april kl 10.00-12.00 på Radisson Blu Arlandia Hotel. MRFs distriktsmöte arrangeras...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 10/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Nominera dina kandidater. Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor 2023!

För tredje året i rad utser vi nu Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor. Välkommen att nominera fram till...

Läs mer
Visa alla