Riktlinjer skadeverkstad – ny utgåva

I december 2022 lanserades en ny version av "Riktlinjer skadeverkstad" (version 5.6) som bidrar till att säkerställa kvaliteten på verkstadens lack- och skadereparationer. Branschen och en majoritet av försäkringsbolagen har ställt sig bakom de kvalitetssäkrande riktlinjerna för skadereparationer av fordon upp till 3,5 ton. Ladda ner Riktlinjer skadeverkstad här nedan.
Förändringarna i nya versionen 5.6
  • Borttag av de interna stickprovskontrollerna (vi har sett att om man som verkstad jobbar med egenkontrollen och att den görs på varje bil innan man lämnar den vidare i reparationskedjan och att slutavsyningen görs av kollega fångar man som verkstad eventuella fel tidigare plus att man som verkstad blir självlärande. Att göra interna stickprovskontroller är fortfarande ett bra sätt att stötta en plåtis eller lackerare).
  • Förtydligat att tanken med de externa kontrollerna är att få opartisk bedömning av pågående arbeten och färdig bil, det är inte tvingande att det är jämt fördelat mellan kontrollerna eller mellan personer, det viktiga är att antalet kontroller används på ett genomtänkt sätt, har man en person som är ny i rollen eller på arbetet eller som haft återkommande kundreklamationer är de externa kontrollerna bra att använda sig av.

Se filmen – om Riktlinjer för skadeverkstäder

Rejmes i Linköping fokuserar sedan flera år tillbaka på verkstadseffektivitet och kvalitetssäkrade bilskadereparationer.
I filmen här ger Johan Eriksson sin och företagets syn på kvalitetsarbete och arbetet med ständiga förbättringar.


Jan Olvenmo
08-701 63 21, Mejla
Dela via mail

Bilverkstad

AECDR nyheter från Bryssel 27/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Bilbranschen just nu – vad är på gång

Anders Östberg och Tommy Letzén om läget och vad som är på gång i branschen. Välkommen...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 26/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla