Transportbilarna – Isuzu i topp - MRF

Transportbilarna – Isuzu i topp

Isuzu, Mercedes och Volkswagen. Det är årets topptrio bland generalagenterna för transportbilar. Vi har intervjuat representanter för de nio märken som ingår i årets enkät.

1 Kan börja sälja igen

Isuzu var bäst i sitt segment på alla frågor utom två och med den statistiken en självklar vinnare och förklaringen har vi hört förr – “det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att sälja Isuzu”.
– Jag är både stolt och ödmjuk. Att vara uppskattad av våra partners är det vi jobbat för, säger Per Håkansson.

2 Nästan upp i topp

Det går bra för Mercedes transportbilar, de säljer fler bilar än vad de har i lager och ser inte heller att orderetecknandet går ned i början av året. Enda bekymret är utmaningar med att få hem bilarna till återförsäljarna i Sverige.
– Vi har haft ett bra samarbete med återförsäljarna och försökt vara så transparenta och öppna som möjligt, säger Feliz Braun.

3 Tillitsfulla relationer

Helmut Löb är märkeschef för Volkswagen Transportbilar. Han uppskattar de förändringar som gjorts i årets enkät och att transportbilar fått en egen redovisning. Han konstaterar också att Volkswagen som marknadsledare ligger bättre till på många frågor än genomsnittet för transportbilsmärkena i enkäten.

Transportbilarna bildar egen grupp

Nytt för i år är att transportbilarna har brutits ut från personbilar och bildar en egen grupp med totalt nio märken.

Årets enkät är omgjord i grunden. Bland många nyheter kan nämnas att antalet frågor är cirka 30 procent färre och att ett stort antal frågor har bytts ut. 

Vidare har svarsalternativen ändrats från sex alternativ, fem graderade plus ”vet ej”, till sju steg, sex graderade steg plus ”vet ej”. 

Syftet har varit att ta bort mitten/lagom-alternativet och tvinga de svarande att minst säga lite positivt eller lite negativt. 

Några märken har fallit ifrån, bland annat på grund av för låg svarsfrekvens eller att majoriteten av återförsäljarna är ägda av generalagenten. 

Transportbilsmärken som inte är med i år är Ford, Renault, Mitsubishi och Fiat Professional. Samtidigt har ett märke tillkommit, nämligen Maxus.

Alla dessa ändringar i enkäten gör att vi inte kan göra några jämförelser bakåt i tiden, vare sig när det gäller placeringar, index eller medelvärden.

Enkäten för tunga lastbilar är dock oförändrad. Det betyder att vi här kan göra jämförelser.