Försäkringsbolagen betygsätts - MRF

Försäkringsbolagen betygsätts

Presentationen av försäkringsbolagsenkäten genomfördes digitalt och modererades av MRFs Johan Eriksson och Henrik Idermark. De tre bästa försäkringsbolagen kom till MRF för att ta emot sina priser och Trygg Hansas Maria Eriksson för en intervju.

Grattis!

1a plats: If, Thomas Brandelius, Stefan Thureson
2a plats: Länsförsäkringar, Ville Semi
3e plats: Folksam, Magnus Gillster

Därefter kommer i fallande ordning Dina försäkringar, Trygg- Hansa, Svedea, Moderna försäkringar, Ica, Protector och Gjensidige.

En tydlig tendens är att de bolag som satsar på lokal närvaro och lokala tekniker får högst betyg, vilket bekräftas av de fria kommentarerna från verkstäderna.

Enkätgeneral Johan Eriksson på MRF tycker att bolagen blir bättre över tid, tack vare synpunkterna de får i enkäten.
– Även om både frågorna och betygsskalan är ändrade kan vi se, främst på de fria kommentarerna, att de som förra året fick övervägande negativa kommentarer, denna gång har fått positiv återkoppling. Fritextsvaren är jätteviktiga för att man skall veta vad som fungerar bra respektive kan förbättras och varför. Det är hela syftet med enkäten, att bolagen skall veta hur de faktiskt uppfattas ute i verkstäderna och att de skall sträva efter att hela tiden bättra sig.

I tidningen Motorbranschen som kommer om några dagar intervjuas företrädare för alla bolag och pratar med tre verkstäder om vad de uppskattar hos sina bolag. Dessutom siffror och statistik om enkäten och resultatet.