Begagnathandeln - ett visst ljus i mörkret för bilhandlarna - MRF

Begagnathandeln – ett visst ljus i mörkret för bilhandlarna

Bilmarknaden är generell sett rätt mörk just nu, inflation, ränteläge och höga energipriser gör att kunderna håller i pengarna, framför allt privatkunderna. Andelen elbilar och laddhybrider fortsätter inte att öka som tidigare. Det är oroande att elektrifieringstakten minskar av att de ekonomiska styrmedlen att äga elbilar inte längre bidrar till en fortsatt omställning till en fossilfri fordonsflotta. Detta är en bild som även bekräftas från våra grannländer där de statliga stöden minskat kraftigt vilket fått trender att ändras och i bl.a. Norge ökar nu efterfrågan efter dieselbilar.

Den plötsliga indragningen av klimatbonusen i november i fjol har fått en effekt på marknaden. Det säljs avsevärt mindre volymer av bilar med nollutsläpp till privatpersoner. Klimatbonusen som tidigare var 70 000 kr ger givetvis effekt på nybilsförsäljningen. Till detta kommer också ökade räntekostnader i leasingkontrakten som för en privatleasing kan vara allt från några hundra kronor upp mot tusen kronor i månaden.

– En elbil har blivit 2-3000 kr dyrare i månaden för en privatkund, säger Klaus Silfvenius bilhandelansvarig på MRF. Inte konstigt att intresset svalnar när inflationen, ökade kostnader för elräkningar och huslån också tömmer reserverna för hushållen.

Vad är det då som är några få positiva signaler? Jo det finns ändå ett ljus i tunneln som heter begagnatmarknaden:

– Vi ser ett trendbrott under årets första två månader fortsätter Klaus Silfvenius. Försäljningen av begagnade fordon är på väg tillbaka med ökande handel, februari är 7,4 % starkare än januari 2023 och 15,0 % starkare än december 2022.

– Dessutom ser vi ett tydligt trendbrott för tecknandet av nya köpeavtal för lätta lastbilar, dvs transportbilar med totalvikt under 3,5 ton, har i år en bra försäljning. Försäljningen av nya personbilarna är fortfarande en trist saga som nog kommer att vara en av de sista delarna som hittar ny fart.

Fortfarande domineras begagnatmarknaden av bilar med fossila bränslen, tillsammans står diesel- och bensinbilar för ca ¾ av försäljningen. Volvo V60 och XC60 intar toppositionerna. Rena elbilar står för ca 5% av marknaden, och olika typer av hybrider för ca 20%.


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus