Startklar skola med färdiga utbildningslastbilar - MRF