Råd om privatleasing - ny upplaga - MRF

Råd om privatleasing – ny upplaga

Privatleasing – Att tänka på när du leasar bil
Här beskrivs bland annat vad kunden ansvarar för, villkor i leasingavtalet som är viktiga att känna till och återlämnandet. Andra halvan av broschyren innehåller exempel med bilder på vad som är normalt och onormalt slitage efter den vanligaste innehavstiden tre år och 4 500 mil.

Privatleasingbroschyren som du kan läsa här kan MRFs medlemsföretag och övriga företag, beställa via MRFs webshop. Privatpersoner kan inte köpa broschyren av MRF utan hänvisas till MRFs medlemsföretag.

Privatleasingbroschyren digitalt (endast för företag)
Du som är medlem i MRF och har MRF Online kan ladda ner den bläddringsbara PDF-filen och dela på er egen webbplats. Du laddar ner broschyren från MRF Online. Önskar du broschyren bläddringsbar som här nedan, kontakta oss på forlaget@mrf.se så får du en kod som du lägger in på er webbplats.

Beställa privatleasingbroschyren som broschyr (endast för företag)
Beställ broschyren i MRFs webbshop här

Läsa och bläddra i privatleasingbroschyren


Under arbetet med MRFs privatleasingbroschyr har följande organisationer och företag deltagit på olika sätt: Mobility Sweden, Finansbolagens förening, Volkswagen Financial Services, Toyota Financial Services, DNB Finans, Santander Consumer Bank, Volvofinans Bank, Mercedes-Benz Finans, BMW Financial Services, Ford Credit och Nordea Finans.