Ny studiemetodik påverkar verkstäderna - MRF

Ny studiemetodik påverkar verkstäderna

I tidigare tidsstudier har branschorganisationerna MRF, Mobility Sweden och SFVF, representanter för svenska försäkringsbolag samt CAB tillsammans tagit fram kravspecifikationer för att säkerställa att tidsstudierna är korrekta. CAB har haft tidsstudietekniker på utvalda verkstäder i 1-2 veckor och branschorganisationerna tillsammans med representanter för svenska försäkringsbolag har deltagit vid studierna. På så vis har man sett till att den studerade verkstaden jobbar på ett sätt som speglar branschen, att kvaliteten på arbetet säkerställs, att det som beslutats har tidsstuderats och att alla personer på verkstaden har studerats flera gånger.

CABs nya studiemetodik innebär att de endast ska studera en person en gång och max fem personer per verkstad. Det bidrar till att Cab behöver väldigt många studieverkstäder (över 100 st) mot tidigare studier (Mysby6 studerade sex verkstäder i Sverige). Branschorganisationerna har ingen möjlighet att medverka som observatörer vid alla besök, vilket innebär att verkstaden får stort ansvar för att alla studerade arbeten är fackmässiga (utfört enligt biltillverkarens anvisningar) och följer gällande arbetsmiljölagstiftning.

Studieverkstäder måste därför ha god förståelse för vad som förväntas av dem, vad tiden som studeras kommer att resultera i och vad som är viktigt att säkerställa.


Johan Eriksson, regionansvarig skadevrksamheten
08-701 63 23 Mejla