Prognos tunga fordon fortsatt stabil - MRF

Prognos tunga fordon fortsatt stabil

Effekterna av lågkonjunktur och svag krona på interna transporter och därmed försäljning av tunga fordon slår väldigt olika beroende på bransch. Exportindustrier har fördel av låg kronkurs emedan en del branscher stannar upp. Leveranserna från tillverkarna lider fortfarande av en del ryckighet även om det syns förbättringar så har det ändå effekterna i påbyggarled som har svårt att planera vilket påverkar möjligheterna för leverans.

– Men vi ser ändå en positiv leveranstakt där våra el-lastbilar får prioritet i leveranserna, säger Tomas Engsund, ordförande MRF Tunga styrelsen. Detta gör att vi väljer att ligga kvar på en prognos om 5.500 fordon med en andel på 8% elfordon för 2023 års leveranser.

Glädjande har regering beslutat att omfördela en del resurser till att tidigarelägga en del större infrastrukturprojekt som då stärker bland annat bygg och anläggning som annars är vikande. Men mer måste göras, inte minst i form av investeringar i laddmöjligheter och modern väginfrastruktur.

– Vi måste man komma ihåg att resor och transporter inte är någon lyx, utan en grundförutsättning för att samhället ska fungera, säger Tommy Letzén, vd MRF. Varorna måste komma fram i tid och människor måste kunna ta sig till jobbet med buss om det finns en utbredd kollektivtrafik, eller med bil när det behövs.