MRF i Trafikverkets nationella näringslivsråd - MRF

MRF i Trafikverkets nationella näringslivsråd

Vi betonar vikten av att Nationella Infrastrukturplanen fokuserar på våra frågor som rör vägar, inklusive underhåll, utbyggnad, BK4-vägar och säkerhet, samt laddinfrastruktur, elvägar och vätgasmöjligheter.

Under mötet presenteras flera nya utredningsuppdrag från den nya regeringen som ska redovisas från maj till september, innan regeringen lägger fram sin Infrastrukturproposition. Ett av dessa nya uppdrag är att Trafikverket ska samordna flera myndigheters beredskapsplaner i ett civilförsvarssammanhang och för att möta framtida NATO-kopplingar militärt.

Vi betonade vikten av att ha en fungerande verkstads- och reservdelsverksamhet i planeringsprocessen. Den nationella planen sträcker sig allmänt över 12 år, men den är föremål för förändringar vid regeringsskiften, såsom vi såg när den nya regeringen satte stopp eller paus på höghastighetståg.

Det är därför svårt att förutsäga vilka vägsatsningar som verkligen kommer att genomföras i den nationella planen. Det är bättre att titta på den sk Genomförandeplanen om man är intresserad av vad som händer i sin egen region på vägsidan. Dessa uppgifter kan vara viktiga för påverkan och möjligheter för ens verksamhet, från entreprenörer som behöver fordon eller verkstäder till egen verksamhetsetablering.

Länk till Trafikverkets genomförandeplan 2023-2028.pdf