Välj en listigare väg regeringen! - MRF

Välj en listigare väg regeringen!

Vi förstår vallöften om sänkta bränslepriser väger tungt men vägen dit hade kunnat gjorts på flera andra sätt. Med mer än fem miljoner personbilar där endast ca 9 % är laddbara och mer än 650 000 tyngre fordon med i princip uteslutande förbränningsmotorer har reduktionsplikten i sig den största miljöpåverkan i närtid.

Riskerna med nuvarande förslag, förutom rena miljökonsekvenser, är osäkerheten rent kostnadsmässigt. Dels för den totalkostnad för Sverige då vi åker på sanktioner om vi inte klarar våra miljömål, dels om och vilken effekt det blir för konsumenten vid pumpen.

Dessutom, i dagens orostider med krig i Europa, måste vi förstå effekter av att inte ha inhemsk biobränsleproduktion. Nu riskerar vi att ännu mer bli beroende av oljeproducerande länder.

Förslagen som Drivkraft Sverige lagt fram om reduktionspliktsnivåer på 7,8 % på bensin och 19,3% på diesel under 2024 för att sen succesivt höja i takt med EU-kraven tillsammans med skattesänkningar är en möjlig väg framåt. Att införa drivmedelsskatter på EU’s miniminivå, slopad BNP indexering på drivmedelsskatt samt minskad reduktionspliktsavgift skulle kunna ge effekten av några kronors minskat pris vid pump för diesel samtidigt som vi fortsätter den hållbara omställningen och förhoppningsvis slipper sanktionskostnader.