Välj en listigare väg regeringen!

Beslutet att sänka reduktionsplikten för såväl bensin som diesel till EUs nuvarande miniminivå är ett vägval som måste ifrågasättas menar Tommy Letzén, vd på MRF.

Vi förstår vallöften om sänkta bränslepriser väger tungt men vägen dit hade kunnat gjorts på flera andra sätt. Med mer än fem miljoner personbilar där endast ca 9 % är laddbara och mer än 650 000 tyngre fordon med i princip uteslutande förbränningsmotorer har reduktionsplikten i sig den största miljöpåverkan i närtid.

Riskerna med nuvarande förslag, förutom rena miljökonsekvenser, är osäkerheten rent kostnadsmässigt. Dels för den totalkostnad för Sverige då vi åker på sanktioner om vi inte klarar våra miljömål, dels om och vilken effekt det blir för konsumenten vid pumpen.

Dessutom, i dagens orostider med krig i Europa, måste vi förstå effekter av att inte ha inhemsk biobränsleproduktion. Nu riskerar vi att ännu mer bli beroende av oljeproducerande länder.

Förslagen som Drivkraft Sverige lagt fram om reduktionspliktsnivåer på 7,8 % på bensin och 19,3% på diesel under 2024 för att sen succesivt höja i takt med EU-kraven tillsammans med skattesänkningar är en möjlig väg framåt. Att införa drivmedelsskatter på EU’s miniminivå, slopad BNP indexering på drivmedelsskatt samt minskad reduktionspliktsavgift skulle kunna ge effekten av några kronors minskat pris vid pump för diesel samtidigt som vi fortsätter den hållbara omställningen och förhoppningsvis slipper sanktionskostnader.

Dela via mail

Opinion

Framtidens fossilfria vägtrafik kräver en ny beskattningsmodell

Sverige behöver ett nytt skattesystem som är anpassat för framtidens tysta, fossilfria och energieffektivare fordon och...

Läs mer

Bilbranschen just nu – vad är på gång

Anders Östberg och Tommy Letzén om läget och vad som är på gång i branschen. Välkommen...

Läs mer

Minskade utsläpp igen – omställningen är på väg

Naturvårdsverket presenterar de senaste siffrorna på klimatpåverkande utsläpp i Sverige under 2022. De visar på att...

Läs mer
Visa alla