Lugnande besked om elbilsbränder - MRF

Lugnande besked om elbilsbränder

Ett snabbt och effektivt sätt att släcka branden visade sig vara att fylla batteriet med vanligt vatten, utan tillsatser. Med en skärsläckare skär man först igenom karossen och batteripaketets hölje och sedan kan vatten få flöda in i batteriet.

Ett av försöken gick ut på att framkalla termisk rusning, för att se hur en sådan kan släckas.  Först släckte man lågorna i kupén med skärsläckare. Sedan användes en värmekamera för att hitta de varmaste punkterna i batteriet, som angreps med vatten.  När värmekameran visade att temperaturen var under 50 grader ansågs branden släckt. Därefter väntade man en kvart och bevakade hela tiden temperaturen, för att se om branden skulle starta av sig själv på nytt.

För att efterlikna bärgning av bilen lyftes den sedan ett par gånger med gaffeltruck, och släpptes mot marken för att se om det gick att provocera fram återantändning. Det gick inte i det här försöket.

Från att det första vattnet hamnade på elden tills man slutade spruta vatten tog det tio minuter. Skärsläckaren användes aktivt i cirka fem minuter.

MSB konstaterar att det inte verkar vara fullt så ödesdigert med elbilsbränder som debatten kan ge sken av. Alla verktyg som användes i demonstrationen lyckades bemästra branden.

Under de två respektive tre dagar som batteripacken lagrades efter branden och före demonteringen återantändes inte heller batteriet, skriver MSB och fortsätter:

– Det är dock viktigt att hantera elfordon och batterier som brunnit med stor försiktighet. Information om risken för återantändning ska alltid ges vid överlämning av ett brandskadat elfordon eller litiumjonbatteri till exempelvis en bärgare, en verkstad eller ett skrotupplag.