Nollvisionen kräver mer investeringar i säkra vägar

Tyvärr omkom något fler personer i trafiken 2022 i jämförelse med året innan enligt nya siffror från myndigheten Trafikanalys. Samtidigt går mycket åt rätt håll över tid med kraftigt minskade dödstal i trafiken de senaste decennierna.

En viktig bidragande orsak är att fordonen blir säkrare. Men samtidigt måste arbetet med trafiksäkerhetsarbete stärkas. Mer planseparerade korsningar och bättre vägar är viktiga åtgärder, något Trafikverket också lyfter fram. Det måste helt enkelt investeras i säkra vägar och mycket börjar i det fundamentala att se till att vägarnas skick vidmakthålls. Vi kan inte fortsätta degenereringen av vägnätet där skador och skadade markeringar och skyltning skapar osäkerhet. En annan investering som vi gärna ser är fortsättning av 1+2 vägar som då kanske kan ske i samband med underhållsarbete.

Läs om vägtrafikskador här

Dela via mail

Bilhandel

Framtidens fossilfria vägtrafik kräver en ny beskattningsmodell

Sverige behöver ett nytt skattesystem som är anpassat för framtidens tysta, fossilfria och energieffektivare fordon och...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 27/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Bilbranschen just nu – vad är på gång

Anders Östberg och Tommy Letzén om läget och vad som är på gång i branschen. Välkommen...

Läs mer
Visa alla