Nollvisionen kräver mer investeringar i säkra vägar - MRF

Nollvisionen kräver mer investeringar i säkra vägar

En viktig bidragande orsak är att fordonen blir säkrare. Men samtidigt måste arbetet med trafiksäkerhetsarbete stärkas. Mer planseparerade korsningar och bättre vägar är viktiga åtgärder, något Trafikverket också lyfter fram. Det måste helt enkelt investeras i säkra vägar och mycket börjar i det fundamentala att se till att vägarnas skick vidmakthålls. Vi kan inte fortsätta degenereringen av vägnätet där skador och skadade markeringar och skyltning skapar osäkerhet. En annan investering som vi gärna ser är fortsättning av 1+2 vägar som då kanske kan ske i samband med underhållsarbete.

Läs om vägtrafikskador här