Ny momslag 1 juli 2023 - MRF

Ny momslag 1 juli 2023

Bakgrunden till den nya momslagen är att lagen ska bli mer överskådlig och enklare att tillämpa.

Lagen moderniseras språkligt och har harmoniserats i struktur och uppbyggnad med gällande momsdirektiv från EU. Det är endast några smärre materiella förändringar som implementeras som till exempel hur årsomsättningen ska beräknas, bestämmelser om omräkning av valuta, beskattningsunderlag vid överföring av varor till ett annat EU-land, slopat faktureringskrav vid betalningar i förskott eller a conto för undantagna leveranser av varor till annat EU-land etc.

Grant Thorntons bedömning är att Export & momskursens innehåll inte förändras eller påverkas av de smärre mindre förändringarna utöver att referenser behöver uppdateras.

Den nya momslagen ska inte medföra några större materiella förändringar. Däremot kommer det vara viktigt att se över gällande fakturahänvisningar i kundfakturor om bolagen idag exempelvis hänvisar till lagrum i nuvarande svensk momslag (ML), då befintliga lagrum flyttas till nya kapitel och paragrafer i NML.