Minskade utsläpp igen - omställningen är på väg - MRF

Minskade utsläpp igen – omställningen är på väg

De sammanlagda utsläppen minskade med 5 procent jämfört med året innan, och inrikes transporter stod för den största minskningen med 10 procent. Sveriges klimatutsläpp är nu 37 procent lägre än de var 1990. Enligt Naturvårdsverket beror de minskade utsläppen främst på ökad inblandning av biodrivmedel och fortsatt elektrifiering.

– Omställningen sker på våra vägar. Med risk att låta både tjatig och självgod så är det just dessa frågor som vi under senaste åren har lyft gång på gång med politiker och andra beslutsfattare, säger Anders Östberg, MRF. Branschen visar brett att det är elektrifieringen som är framtiden.

Men det finns mycket kvar att arbeta med för att säkerställa att den positiva trenden fortsätter i samma takt. Borttagen klimatbonus på laddbara bilar hotar att minska försäljningen av fossilfria bilar den närmsta tiden. Dessutom ska vi inte glömma att fortfarande drivs den stora majoriteten av fordonen på våra vägar av traditionella drivmedel. Här hotar en minskad reduktionsplikt Sveriges chanser att nå de högt uppsatta klimatmålen till 2030:

– Klimatmålen i transportsektorn är väldigt ambitiösa, 70 procent minskade klimatutsläpp år 2030 jämfört med år 1990, fortsätter Anders Östberg. Och med den planerade sänkningen av reduktionsplikten till nästa år blir den nästan omöjlig, i alla fall mycket svår att nå. Vi hoppas att våra politiker lyssnar på branschen och fortsätter omställningen för en minskad klimatpåverkan.

Inför sommaren, och med den en ökad trafik av semesterfirande familjer och andra bilister, ser MRF behoven av en utbyggd laddinfrastruktur. Samhället måste erbjuda förutsättningar för alla som vill använda elbil. Bygg fler publika laddstationer, gärna med snabbladdare. Vi vill att det görs en genomgripande satsning på trygg och säker infrastruktur för el och kraft, som exempelvis nätuppbyggnad och en hållbar elproduktion.