Viktig information om SERMI - MRF

Viktig information om SERMI

Se inspelning från vårt webbinarium om Sermi

Frågor och svar

Vad händer efter 1 oktober 2023?
Svaret på frågan är SERMI (Security related-repair and maintenance information), fritt översatt; säkerhetsrelaterad reparations- och serviceinformation från fordonstillverkarna. 1 oktober 2023 begränsas åtkomsten till fordonstillverkarnas egna inloggningsbara informationsportaler, för externa (läs icke auktoriserade) verkstäder. För att kunna logga in på till exempel Vida för Volvo eller erWin för Volkswagen, krävs att du som verkstad har ett godkännande via SERMI. Detta regleras via en EU förordning (EU 2018/858).

Vilka organisationer kommer att kontrollera SERMI i Sverige?
EU-direktivet går ut på ungefär följande sätt: Ett nationellt av EU utsett bedömningsorgan (NAB), i vårt fall Swedac, godkänner ett ansökande kontrollföretag (till exempel KBV), efter en prövning enligt SERMI-kraven. Redan innan ska de vara certifierade enligt ISO 17020 typ A (samma som bilprovningen), de kan kontrollera sökande företag tillsammans med en eller flera tekniker. Ser allt bra ut enligt kraven blir verkstaden godkänd, och en “SERMI-nyckel” delas ut till godkänd tekniker. För detta krävs bland annat en vandelsprövning, det vill säga ett fläckfritt förflutet i brottsregistret.

Vad ska jag göra som verkstad?
Skicka redan nu en intresseanmälan till ett kontrollföretag, till exempel Kontrollerad Bilverkstad (KBV), enklast att göra det via deras ansökningssida; sermi.nu. På hemsidan beskrivs hur det hela går till för din verkstad.

Hur länge gäller SERMl-certifikatet?
Certifikatet ska förnyas var 5e år, både för verkstaden och tekniker.


Måste alla tekniker ha en SERMI nyckel?
Nej, det räcker med en tekniker per verkstad.


Henrik Idermark
chef specialistverksamhet henrik@mrf.se