Framtidens fossilfria vägtrafik kräver en ny beskattningsmodell - MRF

Framtidens fossilfria vägtrafik kräver en ny beskattningsmodell

Sverige behöver ett nytt skattesystem som är anpassat för framtidens tysta, fossilfria och energieffektivare fordon och vägtrafik. MRF publicerar idag en debattartikel om framtidens hållbara mobilitet och hur regeringen bör se på en fossilfri framtid ur ett skatteperspektiv tillsammans med ett flertal andra intresseorganisationer inom transportsektorn.

Debattartikel i Altinget av den samlade transportsektorn
Tommy Letzén, vd MRF
Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige
Mattias Bergman, vd Mobility Sweden
Caroline Drabe, vd M Sverige
Richard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Läs debattartikeln här