Ny EU-lagstiftning inom hållbarhet – boka branschanpassad utbildning

Inom kort kommer en ny EU-lagstiftning inom hållbarhet som innebär att företagsledningar och styrelser får samma ansvar för hållbarhetsrapportering som för ekonomisk rapportering. Lagen har till syfte att skapa en transparant rapportering likt den vi sedan länge sett för företagens ekonomiska rapportering.

Kolla webbinarium med Malin Möller 14 november 2023

Den nya lagstiftningen gör att hållbarhetsrapportering inte länge åligger enbart en funktion i företag utan omfattar såväl styrelser som företagsledningar, ekonomi, HR samt inköp för att nämna några.

EU:s nya lagstiftning, CSRD (Coorporate Sustainability Reporting Directive)  rapporteringsansvar börjar gälla för stora, publika aktiebolag 2024. År 2025 omfattar rapporteringskravet även för bolag med fler än 250 anställda och en omsättning på mer än 40 miljoner Euro. Även företag med färre än 250 anställda omfattas om företaget har mer än 20 miljoner Euro i tillgångar. Det räcker alltså att företag uppfyller två av tre kriterier för att omfatts av lagens rapporteringskrav. År 2026 breddas rapporteringsansvaret till allt mindre företag. 

Vad innebär då rapporteringskravet? Företag som omfattas av rapporteringskrav 2025 behöver vara klara med identifiering av hållbarhetsrisker och möjligheter under 2024 för att veta vilka data som företaget ska samla in. Även policies och processer behöver byggas upp och redovisas. Hur och vad företag ska rapportera finns i standarder som kopplas till lagstiftningen, t ex klimatpåverkan, mänskliga rättigheter i leverantörskedjan och arbetsmiljö. Som grädde på moset vill lagstiftaren att hållbarhetsriskerna kopplas till de ekonomiska riskerna.

Pilotutbildning med MRF till kraftigt rabatterat pris

MRF erbjuder medlemsföretag en fördjupad och branschanpassad steg-för-steg-utbildning. Då det är en pilotomgång erbjuds en ekonomiansvarig och en hållbarhetsansvarig att delta från varje företag, där en av deltagarna betalar medan den andra får delta utan kostnad. Utbildningen ger praktisk träning i hur man omsätter de nya direktiven i praktiken. Efter utbildningen har du och kollegan arbetat fram en mål- och handlingsplan samt verktyg för företagets hållbarhetsrapportering.

Utbildare är Malin Möller, senior managementkonsult inom hållbar cirkulär affärsutveckling från Xvii. Malin har tidigare arbetat inom motorbranschen, bl a som chef för hållbarhet och kvalitet hos Bilia. 

Malin, Möller, Xvii

Målgrupp
Hållbarhetsansvarig samt CFO/Ekonomichef/Ekonomisk Controller bland MRFs medlemsföretag som omfattas av rapporteringskrav under 2025 och 2026.

Syfte
Att företag som omfattas av CSRD ska kunna följa lagen om hållbarhetsrapportering samt skapa en hållbar affärsplan i tid för när de omfattas av rapporteringskravet.

Tid
Utbildningen är fördelad på fyra tillfällen under våren mellan 20 mars och 12 juni. Dessutom ingår eget arbete mellan kurstillfällena. Varje företag får två timmars konsultstöd efter respektive kurstillfälle


Vid frågor kontakta

Anna Nilsson Bålman
utbildningsansvarig anna@mrf.se

Dela via mail

Bilhandel

Begagnatmarknaden står stabil

Försäljningen av begagnade bilar i november ökar med knappa 5% jämfört med samma månad 2022. Bensin och diesel fortsätter att tappa, elbilar däremot ökar med nästan 100% och utgör nu ca 10% av begagnatmarknaden. Även laddhybrider och elhybrider ökar kraftigt.

Webbinar om nya Wayke Dealer 5 december

Tisdag 5:e december kl. 10:00-10.30 kommer Wayke att hålla ett webbinar där du får veta allt...

Läs mer

Tesla och den fackliga konflikten – FAQ

Många verkstäder undrar hur de skall hantera den pågående Teslastrejken. Här nedan finns frågor och svar...

Läs mer
Visa alla