Tesla och den fackliga konflikten - FAQ - MRF

Tesla och den fackliga konflikten – FAQ

Många verkstäder undrar hur de skall hantera den pågående Teslastrejken. Här nedan finns frågor och svar från vår jurist David Norrbohm och Henrik Idermark, chef specialistverksamheten.

Kan jag fakturera kund för reservdelar i ett försäkringsärende nu när jag inte får/kan reparera bilen på grund av konflikten? 
Om du inte lämnade information eller krav om förskottsbetalning i samband med inlämnandet av bilen, så kan du inte göra det. Eftersom det dessutom är en försäkringsskada, så hade du inte kunnat kräva kunden på högre förskottsbetalning på mer än självrisken.  I andra fall, som inte är försäkringsärenden och det är vid fråga om udda reservdelar eller delar som inte går att returnera (tex bilnycklar) är det inget hinder mot förskottsbetalning, utan snarare en rekommendation.       

Om en kund beställt ett jobb utan att det är försäkringsärende kan jag fakturera kunden för reservdelar, fastän jag inte just nu kan reparera bilen? 
Om du inte lämnade information eller krav om förskottsbetalning i samband med inlämnandet av bilen, så kan du inte göra det. Skulle man därutöver kräva förskottsbetalning, när dröjsmål är ett faktum pga konflikten, så kan en konsument dessutom ha rätt att hålla inne delar av betalningen.   

Har en kund rätt till skadestånd (tex stillestånd, ersättning för hyrbil m.m.) på grund av vårt dröjsmål? 
Det har kunden inte rätt till, eftersom orsakerna till förseningen, dvs den pågående arbetsrättsliga konflikten, dröjsmålet ”inte beror på ett hinder utanför hans [både verkstadens och leverantörens kontroll] som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit”.  

Kan jag få anstånd med att betala reservdelsfaktura eller returnera reservdelar till Tesla utan stora kostnader nu när jag inte får reparera bilen på grund av konflikt?  
MRF för samtal med Tesla på Europanivå om den här frågan och återkopplingen hittills är att det kan finnas en sådan möjlighet men att verkstaden i fråga måste kontakta Tesla för att få en individuell bedömning. Kontakta kijensen@tesla.com

Hur kan jag söka stöd ur stridskassa från MAF och hur snabbt kommer det i så fall betalas ut?                    
MRF för en dialog med flera medlemsföretag som beskriver att likviditetssituationen riskerar att bli ansträngd om konflikten blir långvarig. MRF har därför en dialog med MAF om att påskynda konfliktersättning till medlemsföretag, som normalt utgår först efter konflikten är avslutad. Kontakta Hanna Alsén, MAF/Transportföretagen, hanna.alsen@transportforetagen.se som hjälper till med ansökningen.

Vad bör vi göra med kunder som kräver att få ut sin bil fastän vi inte kan säkerställa alla funktioner eller säkerhet?       
Ur försäkringsgivarens perspektiv ersätter man inte för skador som blir förvärrade eller orsakade av att fordonet brukas efter en skada som har uppstått. Generellt hänvisar ett f-bolag till att det är en Teslaauktoriserad verkstad som gör bedömningen om fortsatt brukande fram till att en reparation är utförd. Skulle skadan anses vara förvärrad av brukandet kan kund få nedsatt/utebliven ersättning. 
Om bilen är körbar, utan att den inte utgör en säkerhetsrisk/har trafiksäkerhetsfel, så är det OK att göra så, men kunden bör då informeras om att bilen inte är färdig samt ev risker med detta och slutligen skriftligen godkänna detta.  

Hur är det möjligt att vissa verkstäder inte omfattas av stridsåtgärder?  
Stridsåtgärderna styrs från facket, har man speciellt ömmande orsaker och risker för att tex klara fortsatt verksamhet skall man kontakta MAF:s förhandlingsfunktion som då eventuellt kan bistå och förhandla med fackorganisation.  

Kan försäkringsbolag kräva att flytta på bil på jobb som jag räknat på och fått uppdraget att jobba med?  
En godkänd Cabas kalkyl bör betraktas som ett betalningsåtagande från försäkringsbolagen. Men i denna situation som har uppstått bör en dialog med samtliga försäkringsbolag påbörjas för att stämma av hur försäkringsbolagen resonerar och agerar i frågan. Kommer ett bärgat fordon in så kontakta försäkringsbolaget omgående och ha en dialog om förutsättningarna.        
        
Om jag har ett avtal med försäkringsbolaget som säger att jag ska påbörja arbetet på ett bärgat fordon inom X dagar. Hur bör jag agera och vad händer om jag inte kan fullfölja mitt åtagande enligt avtalet?     
Ta kontakt med försäkringsbolaget och informera om den rådande situationen om försäkringbolaget mot förmodan inte känner till den. Har du auktorisation för Tesla skall du även informera Tesla om situationen om inte heller de, mot förmodan, känner till den rådande situationen.      

Vad har jag för åtagande/ansvar kopplat till de Teslor som blir stående. Vattenläckage, laddning med mera
Du skall som verkstad (inom ramen för er vårdplikt) vidta rimliga och nödvändiga åtgärder för att förhindra att skador uppkommer på bilarna. Normalt sett krävs inte att en bil står inomhus/under tak (men är den isärplockad – regnskydd borta – eller tex inte går att låsa kan det behövas förvaring inomhus eller att bilen ev står under skärmtak.  


David Norrbohm
jurist MRF
Mejla David
Henrik Idermark
chef specialistverksamheten
Mejla Henrik