Träff med AECDR i Bryssel - MRF

Träff med AECDR i Bryssel

Under dryga timmen fick vi besök av den spanska europaparlamentarikern Susana Solis, som representerar den liberala gruppen i parlamentet. Det blev en givande diskussion om våra frågor, hur branschen påverkas de olika medlemsländerna och vad som väntar framöver. Vi konstaterade att elektrifieringen har kommit olika långt över kontinenten och att politiken inte alltid samspelar med den verklighet bilhandlare och köpare står inför. Susana Solis lyfte också upp frågor runt den europeiska marknaden, hur politikerna ser på konkurrensen från Kina och andra delar av världen. När hon hade lämnat mötet diskuterade vi en gemensam bevakning och satsning inför valet till Europaparlamentet som kommer att ske i juni nästa år. 

Precis som MRF spår våra europeiska systerorganisationer stora förändringar för bilhandeln framöver. Därför ser vi fram emot ett ökat samarbete genom engagemanget i AECDR den närmsta tiden.