Ny visselblåsarlag – vad du som arbetsgivare behöver tänka på - MRF

Ny visselblåsarlag – vad du som arbetsgivare behöver tänka på


Se vårt webinar i repris


Vad du behöver veta – FAQ

Påverkar den nya lagen min organisation?

  • För arbetsgivare med fler än 249 anställda gäller kravet från den 17 juli 2022.
  • För arbetsgivare med 50 – 249 anställda gäller kravet från den 17 december 2023.

Vad är en visselblåsning?
Visselblåsning innebär att någon inom företaget slår larm till ledningen om oegentligheter och missförhållanden.


Är skydd för visselblåsare nytt i svensk lag?
Nej, det finns en reglering även för den privata sektorn sedan 2017 som skyddar arbetstagare som slår larm, en så kallad skyddsreglering vilken innebär att den skyddar arbetstagare som slår larm mot repressalier från arbetsgivare.


Om det redan finns en visselblåsarlag, vad är skillnaden?
Den nya lagen bygger på EU:s visselblåsardirektiv 2019/1937 och innebär att skyddet förstärks ytterligare för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats. Den nya lagen skyddar också fler än bara anställda, bland annat inhyrd personal/konsulter, praktikanter. Lagförslaget innehåller också en skyldighet för arbetsgivare att inrätta en visselblåsarfunktion.


Visselblåsarfunktion, vad innebär det?
Den nya lagen tar upp två olika former av visselblåsarfunktioner, en intern och en extern (myndigheter). Funktionen ska vara användarvänlig – tydlig, enkel och lättillgänglig för anställda och andra berörda som ska ges möjlighet att rapportera. Arbetsgivaren ska lämna tydlig information om funktionen och hur den används. Lagen ställer inte krav på något tekniskt system för rapportering och det är upp till företaget att bestämma funktionens utformning utifrån uppställda krav. Arbetsgivaren ska utse de personer som ska ta emot rapporter, följa upp samt lämna återkoppling. Det kan vara en eller flera personer, antingen utsedda internt eller externt. Oavsett ska dessa personer agera oberoende och vara självständiga. De ansvariga personerna har tystnadsplikt och har som utgångspunkt ensam tillgång till de uppgifter som inkommer via visselblåsarfunktionen.


Vilka är fördelarna med en visselblåsarfunktion?
Verksamheter med 50 anställda eller fler kommer inte att ha något val när det kommer till implementering av en intern visselblåsarfunktion. Oavsett om ni måste införa en visselblåsarfunktion finns flera fördelar, några av dem;

  • Ökat förtroende och minskad risk för dålig PR
  • Skyddar visselblåsaren
  • Kostnadsbesparing
  • Uppmuntrar till en företagskultur om kännetecknas av öppenhet, integritet och ansvar

Vid frågor kontakta

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus