Hur hittar vi HR-pengar? - MRF

Hur hittar vi HR-pengar?

Nyckeltalsinstitutet mäter, analyserar och utbildar organisationer i hur de personalekonomiska nyckeltalen kan hjälpa HR. Alltid med syfte att du som företag ska få bättre förståelse för era villkor och påvisa hur de faktiskt påverkar företagets framgång.

Hur hittar vi HR-pengar? Se inspelning från webbinarium 8 februari 2024

Oavsett storlek på verksamheten gäller det att hålla personalkostnaderna i balans, till exempel att vi har en rimlig nivå på avgångstalen då det är dyrt att rekrytera i onödan. Även i tuffa tider blir det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare, så att vi får behålla de främsta talangerna som bidrar mest och ger störst avkastning på sin kostnad. För när det är dags att gasa, då gäller det att vara i bästa möjliga form och ta ledningen ur kurvan. Men vad är det som är attraktivt och som ger störst effekt på vårt resultat? I slutändan handlar det om att ta reda på hur personalkostnaderna hänger ihop med intäkterna och sista-raden-resultatet.

Tina Ekström
, vd Nyckeltalsinstitutet AB. Tina arbetar med försäljning, workshop och utbildningar inom personalekonomi. Tina har en gedigen bakgrund inom HR med många års erfarenhet som operativ samt strategisk chef. Lucas Leonardo, kundansvarig Nyckeltalsinstitutet AB. Lucas har tidigare arbetat med försäljning inom bilbranschen och har en gedigen kunskap om kundrelationer och försäljningsprocesser inom olika personalintensiva branscher.

Nyckeltalsinstitutet har kartlagt rådande arbetsvillkor sedan 1996 och är en av Sveriges ledande aktörer inom People Analytics. Nyckeltalsportalen® är en unik databas som erbjuder benchmark och analys gällande verksamhetens arbetsvillkor och HR-kapital. Baserat på data och vetenskapliga analyser illustrerar Nyckeltalsportalen® hur attraktiv, hållbar och jämställd arbetsgivare ni är – jämfört med andra i branschen.  


Nyckeltalsinstitutet kartlägger svenskt arbetslivs arbetsvillkor, arbetsmiljö, jämställdhet och hållbarhet som arbetsgivare. Arbetsgivare erbjuds möjlighet att kartlägga sig som arbetsgivare, och genom benchmark via Nyckeltalsinstitutets databas få ett kvitto på sina styrkor och utmaningar jämfört andra arbetsgivare. Databasen består av 27 års historik med ca 800 000 medarbetares arbetsvillkor i Sverige inom 20 olika branscher.


Vid frågor kontakta

Jeanette Edman, marknadskoordinator
Mejla Jeanette