Spännande utveckling över hela linjen - MRF

Spännande utveckling över hela linjen

I årets enkät för lätta lastbilar har alla deltagande märken förbättrat sitt resultat och därmed förbättras enkätens totala resultat med hela 19,1 procent, det är en stor förbättring och det medför att även om man förbättrar sig så kan man tappa placeringar och falla i index. Det är alltså viktigt att beakta att även de som ligger längre ned i indexlistan och som har tappat i index ändå gör ett bättre resultat i år än förra året.

Resultatmässigt är det precis som för personbilar oförändrat i toppen, Isuzu tronar åter högst upp med Mercedes-Benz på andraplatsen och pallen avslutas av Volkswagen. Där bakom händer det dock saker, Peugeot som blir raket här precis som inom personbilar visar en resultatförbättring på hela 73 procent och tar fjärdeplatsen en rejäl förändring från sjundeplatsen förra året. Även Opel gör en resa och visar på en förbättring på 55 procent. K W Bruun får betydligt bättre betyg vad gäller ledning och försäljningsledning vilket är lovande för framtiden, det tyder på att förtroendet mellan GA och ÅF har blivit betydligt bättre.

Det finns fortfarande förbättringspotential i andra viktiga områden men finns förtroende mellan parterna kan allt annat förbättras och lösas alt så kan man skapa förståelse för situationen där förändringar inte är möjliga. Det finns därmed helt klart en intressant möjlighet framåt för KW Bruun och dess återförsäljare som tidigare inte funnits på samma sätt pga. låsningar i dialogen.

Nissan klarar trots en förbättring 14,5 procent inte av att lämna sistaplatsen, det är en förbättring som inte skäms för sig men det visar också på hur mycket de andra förbättrar sig, det är bara märkena i toppen som inte klarar denna nivå på förbättring vilket medför att den stora spridning av resultatet vi sett tidigare år inte kvarstår utan fältet trycks ihop.

Till årets enkät för lätta lastbilar föll tyvärr fjolårets tillskott Maxus ifrån. Och Ford och Renault kan ej delta då deras återförsäljare endast i begränsad omfattning är medlemmar i MRF och därmed blir inte resultatet relevant, då endast MRF medlemmar får besvara enkäten för lätta lastbilar, en skillnad i regelverket för enkäten jämfört med tunga lastbilar.

Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig MRF

Dela via mail

Uppryckning för K W Bruun-märken

Liksom för personbilarna är årets nyhet att K W Bruuns märken Peugeot, Opel och Citroën har förbättrats sina indexvärden, i Peugeots fall kraftigt uppåt. Peugeot landar på en fjärdeplats. Toppen ser likadan ut som i fjol. Isuzu etta, Mercedes tvåa och Volkswagen trea. En förändring är att Maxus inte är med i enkäten i år.

Tillgången på bilar varierar

Betygen för hanteringen av nybilsförsäljningen när det gäller tillgången på bilar varierar. Det här är en av få frågor där Isuzu inte ligger i topp. Märket får till och med ett svagt underbetyg. Bäst betyg får Mercedes, följt av Peugeot och Opel. Underbetyg får Nissan och Volkswagen.

Betygen för leveranstider och levreransprecision liknar betygen för tillgång, men här hamnar Toyota i botten.

Synpunkter på lönsamhet

Hur nöjd är du med din generalagents lyhördhet för dina synpunkter på lönsamhet? På den frågan är det egentligen bara Isuzu- och Mercedesäterförsäljarna som är riktigt nöjda. Missnöjda är återförsäljarna av Opel, Citroën, Toyota och Peugeot.

– Det känns som att de enbart fokuserar på sin egen affär, man ser inte åf som någon viktig pusselbit i kedjan, svarar en Opel-återförsäljare.