Oklart vilka Teslabilar som får repareras - MRF

Oklart vilka Teslabilar som får repareras

IF Metalls strejk och sympatiåtgärder mot Tesla har även drabbat MRFs medlemsföretag hårt. Verkstäder som är goda arbetsgivare, som har kollektivavtal och bedriver en seriös verksamhet. Idag gick facket ut med nyheten om att de ger en tillfällig dispens för ett antal verkstäder som de har tagit ut i sympatistrejk under en period nu i vår. Enligt IF Metall ska nu dessa verkstäder få ”utföra vissa reparationer av bilar som ordentligt kraschade” enligt deras uttalande. Där ska verkstaden tillsammans med en lokal ombudsman från IF Metall bedöma vilka bilar som ska få repareras eller skickas ut i trafiken igen.

Enligt IF Metall rör det sig om cirka 100-200 fordon, alltså långt ifrån samtliga bilar som nu väntar på att repareras ute på verkstäderna.

Henrik Idermark, ansvarig servicemarknad på MRF, ställer sig frågande till IF Metalls senaste utspel:

– Min spontana reaktion är att det är positivt att facket äntligen ser till de oskyldiga som drabbas i konflikten, både skadeverkstäder och bilägare. Men utspelet kunde vara mer genomtänkt, det bästa vore om det så kallade fönstret blir permanent och att alla skador får repareras. Om bara bilar som är “ordentligt kraschade eller inte är körbara” ska repareras uppstår ett dilemma, menar Henrik Idermark. Om exempelvis en strålkastare är skadad och ur funktion så innebär det att bilen inte är körbar och inte trafiksäker.  Ska den bilen få repareras trots att den inte är ordentligt kraschad? Vidare så måste det här få vara en diskussion där bilägaren och försäkringsbolagen är involverade när beslut om reparation tas.

MRF har tidigt i konflikten tagit ställning för förbundets medlemsföretag, blockaden drabbar seriösa företag med kollektivavtal och äventyrar den svenska modellen där fredsplikt borde finnas för dom seriösa företag som redan har kollektivavtal och som var grunden till konflikten.

  • Dispensen gäller mellan den 19 februari och 30 april 2024.
  • Dispensen gäller endast äldre bilar som är försäkringsjobb. Så kallade garantijobb på nyare bilar omfattas inte av dispensen.
  • Dispensen gäller inte bilar som har plåtskador men ändå kan köras.

Henrik Idermark, chef specialistverksamhet
Mejla Henrik