Växande marknad för begagnathandlare - MRF

Växande marknad för begagnathandlare

Marknaden för begagnat fortsätter positivt. Försäljningen av begagnat ökar med 8 procent under första kvartalet i år jämfört mot förra året. Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF kommenterar.

Nyförsäljningen av personbilar tappar mark, enligt Mobility Swedens senaste statistik går marknaden ner med 19 procent. Oroande för omställningen till en fossilfri fordonsflotta är att elbilar inte ökar sina marknadsandelar som tidigare. Under det första kvartalet i år ligger andelen elbilar på en marknadsandel med ca 31 procent, vilken är ett klart tapp jämfört med helåret 2023 där andelen var drygt 36 procent. Högre räntor och en allmänt fortsatt ekonomisk oro påverkar flera branscher med sällanköp.

För många av MRFs medlemsföretag finns det samtidigt en stark framtidstro då marknaden för begagnat fortsätter positivt. Försäljningen av begagnat ökar med 8 procent under första kvartalet i år jämfört mot förra året.

– Här ser vi samtidigt en spännande trend växa fram, säger Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF. Företag som tydligt satsar på begagnat verkar vara de som når framgång samtidigt som de bilhandlare som har mer fokus på nybilsförsäljning har inte alls denna positiva trend i ökad begagnad försäljning.

Sett till märken så ökar Volvo i begagnat volym tillsammans med KIA och Toyota medan Volkswagen minskar i volym. Ser vi på den totala rullande personbilsflottan så dominerar fortfarande de traditionella bränslena, bensin och diesel står tillsammans för över 77,5 procent av bilarna ute på vägarna. Elbilarna utgör drygt 6 procent av flottan, laddhybrid och elhybrider endast knappa 12 procent tillsammans medan av personbilarna. MRF bevakar och analyserar begagnatmarknaden. Vi släpper varje månad rapporter och har viss statistik synlig på vår hemsida. För våra medlemsföretag finns även MRF Power BI, som erbjuder försäljningsstatistik för begagnade bilar. Här har du möjlighet att göra körningar som visar hur dina märken utvecklas jämfört med andra, per år eller per månad.


MRF bevakar och analyserar begagnatmarknaden. För våra medlemsföretag finns MRF Power BI, som erbjuder försäljningsstatistik för begagnade bilar. Här har du möjlighet att göra körningar som visar hur dina märken utvecklas jämfört med andra, per år eller per månad.

Vid frågor kontakta

Klaus Silfvenius
bilhandelsansvarig MRF
Mejla Klaus