MRF påverkar om infrastrukturen - MRF

MRF påverkar om infrastrukturen

17 april var vi (Anders Östberg och Tommy Letzén) i riksdagen och hade samtal om Trafikverkets inriktningsplan tillsammans med TRVs måldirektör Jonas Eliasson. Många kloka synpunkter om trafik, framtidens infrastruktur och aktuella EU-frågor.

Jonas Eliasson, Trafikverket
Fr v Per-Arne Håkansson (S) och Tommy Letzén, MRF

Vi har sammanställt de viktigaste frågorna som vi driver opinion kring i en specialutgåva av ”MRF tycker” inför EU-valet.