Motorbranschen öppnar sina verkstäder - MRF

Motorbranschen öppnar sina verkstäder

Vi öppnar 100 verkstäder, över hela Sverige. Vill du vara med och locka 10 000 besökare till verkstäder runtom i hela Sverige – och därigenom öka intresset för arbete i vår fina bransch? Transportföretagen/MAF och MRF bjuder in till projektet ”Motorbranschen öppnar sina verkstäder” och vi hoppas att just du vill vara med!


Ett stort tack till alla verkstäder som har hört av sig och som vill bidra till att skapa intresse!

Gensvaret har överträffat våra vildaste förväntningar. Vi kommer dessvärre inte att kunna erbjuda alla verkstäder att delta, vi kommer att behöva göra ett urval baserat på geografi och vilken typ av verksamhet som bedrivs. Oavsett vilka verkstäder som vi kommer att besöka är Öppna Verkstäder en gemensam vinst för hela branschen, både regionalt och nationellt. Det kommer att bidra till just er verksamhets möjlighet att hitta nästa generation av anställda!Syfte med kampanjen
I syfte att få fler att välja en karriär inom motorbranschen, såväl inom gymnasieskolan som inom vuxenutbildningen, finns behov av att kommunicera motorbranschens karriärmöjligheter och att stärka motorbranschens kompetensförsörjning. Möjligheten för branschen att rekrytera personal är avgörande för hela transportnäringens, och därigenom, i förlängningen, hela samhällets utveckling.  

Vi kommer under hösten 2024 och våren 2025 att locka totalt 10 000 besökare till verkstäder runt om i hela Sverige, verkstäder med representation från både lack, däck, glas och tung trafik kommer att vid två tillfällen, en vardag och en lördag öppna upp sina verkstäder för besökare.

Målgruppen
Elever i grundskolan i åldersgruppen 11–16 år, samt studie- och yrkesvägledare inom grundskolan
Föräldrar till elever i nämnd kategori
Karriärväxlare som kan vara aktuella för vuxenutbildning och/eller omställningsstudiestöd
Lokal media

Tanken är att eventen ska vara enkla att genomföra och vi kommer att ansvara för inbjudningar och kontakt med målgrupperna. Deltagande verkstäder kommer kostnadsfritt få ta del av ett färdigt material och give-aways.

Intresseanmälan och eventuella frågor
Anmäl ditt intresse genom att mejla till maria.blomgren@transportforetagen.se. Det går även bra att ställa frågor via telefon 070-368 32 15.


Mathias Haag, kompetens och skola
Skicka ett mejl till Mathias