Jens Wetterfors - MRF

Jens Wetterfors

Vd, Din Bil AB

Berätta om företaget!
Din Bil är en av de större återförsäljargrupperna i Sverige. Förra året omsatte vi 25 miljarder, har 2 400 anställda och sålde 70 000 bilar. Företaget ägs av Porsche Holding inom Volkswagen-gruppen och har verkat i Sverige sedan 1950-talet.

Vilken är den viktigaste orsaken till att ni är med i MRF?
Vi tycker att det är bra att branschen har en egen lobby-organisation och ett bollplank för oss som företag. Genom MRF kan vi tillsammans med andra påverka myndigheter, politiker, försäkringsbolag och andra aktörer. De utbildningar som MRF erbjuder är viktiga eftersom de ger spetskompetens inom olika områden. Vi har egna resurser inom juridik, men vi använder en del av den rådgivning som MRF erbjuder.

Vad får ni ut av ert medlemskap?
MRF gör ett bra jobb. Framför allt kan man som bransch-organisation driva på aktörer som vi inte skulle klara att påverka på egen hand. Arbetet inom skola och kompetens är viktigt för att göra vår bransch attraktiv och intressant gentemot potentiella medarbetare och samhället.

Är det något som MRF borde jobba mer med?
Vi tycker att MRF gör ett bra jobb med sådant som är viktigt för oss och branschen, i synnerhet inom viktiga områden där vi inte själva kan nå fram. Jag var själv engagerad som ordförande i MRF Stockholm under flera år och då drev vi på för att MRF skulle få större synlighet i debatten. Nu är det bra aktivitet där.