Johan Ahlberg - MRF

Johan Ahlberg

Vd, Ahlberg Bil

Berätta om företaget:
Vi är Volvohandlare på fem orter med 130 anställda och har varit i Volvovärlden sedan 1994. Sedan två år tillbaka driver vi också Toyotahandel på åtta anläggningar. Totalt är vi 210 anställda idag.

Vilken är den viktigaste orsaken till ni är med i MRF?
Det är viktigt att det finns en branschorganisation som driver våra frågor. Jag kan prata lokalt med politiker och näringsliv, men inte på riksnivå. Där behövs MRF. Sedan är MRF en utbildningsinstans och en hjälp i juridiska frågor, även om det har minskat i och med att vi har vuxit. Men vi skulle kunna utnyttja MRF mer när vi behöver rådgivning.

Vad får ni ut av ert medlemskap?
Det är viktigt för MRF att ha örat mot marken och vara relevant. MRF är ett samlande organ och en katalysator för oss i handeln och det görs mycket. En utmaning är att täcka alla behov från de från största till de minsta medlemmarna som har olika behov, men MRF balanserar det bra.

Är det något som MRF borde jobbar mer med?
Som MRF-medlem finns det många regler att efterleva som kanske inte alltid uppfylls. MRF-märket ska signalera trygghet mot kund, därför är det viktigt att alla medlemmar lever upp till kraven. Här finns en resa att göra. MRF måste också fortsätta tala om hur viktig den här branschen är för att Sverige och svensk näring ska fungera.