Samtal i riksdagen om kompetensförsörjning - MRF

Samtal i riksdagen om kompetensförsörjning

I förra veckan arrangerade vi ett givande samtal i riksdagen om motorbranschens kompetensförsörjning. Vi hade samlat en handfull ledamöter som är engagerade i kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor.

MRF lyfte fram att kompetensbristen är ett växande problem för oss i motorbranschen. Bara idag skulle vi kunna anställa flera tusen och inom dom närmaste åren 6 000 personer bara inom teknikrelaterade yrken. Men dessa 6 000 med rätt utbildning finns inte att få tag på. Som vår ordförande Martin Persson sa på mötet, under hans 25 år i branschen så har han ännu inte stött på en arbetslös bilmekaniker.

För att sammanfatta samtalet så var alla, branschföreträdare och politiker, enade om att det finns att göra – både för dem och för oss. Vi i branschen behöver bli bättre på att marknadsföra oss som ett attraktivt karriäralternativ för unga. Och för politikernas del, på den nationella nivån så fortsätt med fördel arbetet med att förbättra Arbetsförmedlingen och dess funktion, anslå tillräckligt med medel till yrkesutbildningar i bristyrken och se om det finns annat de kan göra för att hjälpa oss att få våra företag att växa och för folk att komma i jobb.

Vi som bransch kommer fortsätta både lokalt och på riksplan bidra till Fordonsprogrammen med allt från lärarutveckling, aktivt deltagande i programråd, speciellt engagemang till MBC (Motorbranschcollege), bjuda in lärare och elever att ta del av senaste tekniken samt bidra i nationellt programråd.