Bilhandel-arkiv - MRF

MRF Plus-garanti – 12 och 24 månader

MRF Plus-garanti omfattar dig som är medlem i MRF och som tecknat avtal om garanti för begagnade bilar. Den är ett komplement till den vanliga MRF-garantin som alltid ingår vid försäljning av en begagnad bil.

Läs hela inlägget

Oklart vilka Teslabilar som får repareras

IF Metalls strejk och sympatiåtgärder mot Tesla har även drabbat MRFs medlemsföretag hårt. Idag gick facket ut med nyheten om att de ger en tillfällig dispens för ett antal verkstäder som de har tagit ut i sympatistrejk under en period nu i vår. Enligt IF Metall ska nu dessa verkstäder få ”utföra vissa reparationer av bilar som ordentligt kraschade” enligt deras uttalande.

Läs hela inlägget

Bilåret 2023

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF kommenterar bilåret som gått. – Begagnat-försäljningen fortsätter i bra takt, 1,2 miljoner bilar bytte ägare och överträffar precis år 2022, endast 0,4% skiljer.

Läs hela inlägget

Hur hittar vi HR-pengar?

Nyckeltalsinstitutet mäter, analyserar och utbildar organisationer i hur de personalekonomiska nyckeltalen kan hjälpa HR. Alltid med syfte att du som företag ska få bättre förståelse för era villkor och påvisa hur de faktiskt påverkar företagets framgång.

Läs hela inlägget

Bredda paletten av bilar?

Har du som bilhandlare funderat på att bredda din palett av bilar som du erbjuder? Se till att du gör ett grundligt arbete innan du tar beslut. Här ger vi några tips.

Läs hela inlägget

Ny visselblåsarlag – vad du som arbetsgivare behöver tänka på

I juni 2020 presenterade regeringen sin utredning av EU:s nya visselblåsardirektiv. Den svenska lagen föreslås träda i kraft i december 2021 och innebär att alla arbetsgivare med fler än 50 anställda ska inrätta ett visselblåsarsystem. Här kan du läsa om vad detta innebär och hur ditt företag kan göra för att anpassa sig.

Läs hela inlägget

Träff med AECDR i Bryssel

Den 6 december deltog MRFs Anders Östberg på AECDRs medlemsmöte i Bryssel med deltagare från ett stort antal olika länder. På agendan stod bland annat hur vi ska tillsammans lyfta AECDR och våra gemensamma frågor inför valet till Europaparlamentet nästa år, den brist på rätt utbildad personal som finns över hela Europa, tankar inför införandet av Data Act samt de nya affärsmodellernas påverkan på våra medlemsföretag inom bilhandel. 

Läs hela inlägget

Begagnatmarknaden står stabil

Försäljningen av begagnade bilar i november ökar med knappa 5% jämfört med samma månad 2022. Bensin och diesel fortsätter att tappa, elbilar däremot ökar med nästan 100% och utgör nu ca 10% av begagnatmarknaden. Även laddhybrider och elhybrider ökar kraftigt.

Läs hela inlägget

MRF söker ekonomi- och administrativ chef

Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för våra medlemsföretag och driva affärsområdet ekonomi vidare i ett läge av stor förändring? MRF söker nu en ekonomi- och administrativ chef och erbjuder dig en utvecklande och spännande roll. Kanske är detta din nästa utmaning? Varmt välkommen med din ansökan!

Läs hela inlägget

Bilhandeln går bra men oroas för framtiden

Registreringarna av nya bilar visar på att det står ganska bra till där ute hos bilhandlarna, oktober månad visar en uppgång med över 10% mot samma månad förra året och sett över hela året så är det en uppgång med nästan 4%.

Läs hela inlägget

Vi firar Bilens Dag 28 oktober

Idag, 28 oktober, är det Bilens Dag – och vi firar allt det bilen betyder för Sverige och svenskarna. Bilen är en av våra mest älskade ägodelar, och lika populär som alltid. – Bilen gör det lättare att bo var vi vill, att arbeta där och när vi behövs och gör att hela Sverige kan leva och fortsätta utvecklas, säger Anders Östberg på MRF.

Läs hela inlägget

MRF-företag på yrkesdagarna i Växjö

I samarbete med MRF-företagen Atteviks, Atracco och Liljas deltar MRF på yrkesdagarna i Växjö, 17-18 oktober. Mässan riktar sig till elever som får möjlighet att testa olika yrkeskopplade aktiviteter och knyta kontakt med företag i vår bransch. De får koll på länets tongivande branscher och vilka bristyrken som finns nu och i framtiden.

Läs hela inlägget

Hur bra koll har du?

Hur bra koll har du på var ditt företag står idag och vilken riktning som är den mest lämpliga och bidrar till mest affärsnytta?

MRF har tillsammans med FCB Fältman & Malmén tagit fram en metod som som fungerar som en katalysator och ser till att du som medlem får rätt verktyg för att hitta för att hitta lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Läs hela inlägget

Framtidens fossilfria vägtrafik kräver en ny beskattningsmodell

Sverige behöver ett nytt skattesystem som är anpassat för framtidens tysta, fossilfria och energieffektivare fordon och vägtrafik. MRF publicerar idag en debattartikel om framtidens hållbara mobilitet och hur regeringen bör se på en fossilfri framtid ur ett skatteperspektiv tillsammans med ett flertal andra intresseorganisationer inom vår sektor.

Läs hela inlägget

Allt fler väljer begagnat

Den senaste försäljningsstatistiken för bilhandeln visar att begagnathandeln fortfarande går starkt, där andelen laddbara fordon fortsätter att öka.
–Detta är delvis drivet av den ekonomiska situationen med ökade räntor, säger Klaus Silfvenius, bilhandelansvarig på MRF. Köparna drar sig för att beställa nytt.

Läs hela inlägget

Skiftet till elbilar kan gå snabbare än väntat

MRFs Henrik Idermark intervjuas i Motormagasinet om utvecklingen för elfordon. Han säger bland annat att alla existerande fossildrivna bilar inte kommer att bytas ut till el över en natt, utan att det är något som påverkas både av politiken och marknaden.

Läs hela inlägget

Axess Logistics väljer MRF

Axess väljer MRF. – Det känns rätt att jobba tillsammans med MRF och vara en del av det viktiga arbete som dom gör för branschen där vi kan ta rygg och söka stöd i branschfrågor, säger Mats Eriksson vd på Axess Logistic.

Läs hela inlägget

Gå en grundkurs i kemikalieregistrering

Om du som återförsäljare eller verkstad distribuerar varor som innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Kandidatförteckningen i Reach, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dessa ämnen i SCIP-databasen hos Echa. Regelverket är svårtolkat men det finns kurser att gå, läs mer här nedan.

Läs hela inlägget

Ny momslag 1 juli 2023

1 juli 2023 kommer en ny momslag, NML, att träda i kraft. MRF har tagit hjälp av Grant Thornton för att bedöma vilken påverkan detta har för våra medlemsföretag.

Läs hela inlägget

Lugnande besked om elbilsbränder

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har provat tända eld på elbilar, för att lära sig mer om hur man släcker bränder i batteripaketet och hur farligt det egentligen är med elbilsbrand.

Läs hela inlägget