Bilhandel-arkiv - Sida 2 av 12 - MRF

Gå en grundkurs i kemikalieregistrering

Om du som återförsäljare eller verkstad distribuerar varor som innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Kandidatförteckningen i Reach, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dessa ämnen i SCIP-databasen hos Echa. Regelverket är svårtolkat men det finns kurser att gå, läs mer här nedan.

Läs hela inlägget

Ny momslag 1 juli 2023

1 juli 2023 kommer en ny momslag, NML, att träda i kraft. MRF har tagit hjälp av Grant Thornton för att bedöma vilken påverkan detta har för våra medlemsföretag.

Läs hela inlägget

Lugnande besked om elbilsbränder

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har provat tända eld på elbilar, för att lära sig mer om hur man släcker bränder i batteripaketet och hur farligt det egentligen är med elbilsbrand.

Läs hela inlägget

Norge nästa för Wayke

Wayke säljer mjukvarulösning till Norge.
– Ett mycket stark bevis på att den satsning som MRF tillsammans med medlemmarna tog beslut om redan 2016 att säkerställa den digitala utvecklingen framåt var rätt, säger Tommy Letzén vd på MRF.

Läs hela inlägget

MRFs enkät 2023

Motorbranschen är inne i en stor förändringsresa. Allt från försäljningskanaler, hur ofta vi servar våra fordon till nya utmaningar inom lack och skada. Som branschorganisation vill vi nu ännu mer sätta oss in i dina utmaningar som företag i branschen, idag och framöver. Din åsikt är viktig för oss och vi ber dig därför att svara på en enklare enkät.

Läs hela inlägget

MRFs vd har ordet

MRFs vd Tommy Letzén har ordet.

Vart är vi på väg? Lika mycket som det är en koppling till ett känt TV-program lika mycket är frågan kopplad till osäkerhet och förändring i omvärlden. Kanske med en travestering om att det är på väg.

Läs hela inlägget

Oro i omvärlden påverkar bilbranschen

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar försäljningen av begagnade bilar. – De enda som hittills verkar agera som tidigare är företagsköparna, säger Klaus. Det beror på att svenskt näringsliv fortsätter att gå bra och att inköpen av tjänstebilar i många fall är kopplat till anställningen.

Läs hela inlägget

Besök hos medlemsföretag

MRF Plus-garantin är ett komplement till den vanliga MRF-Garantin. MRF Plus-garantin är ett samarbete mellan MRF och WTW. Välkommen att höra av dig om du är intresserad av MRF Plus-garantin.

Läs hela inlägget