Bilhandel-arkiv - Sida 3 av 12 - MRF

Allt färre köper fossildrivna bilar

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar försäljningen av begagnade bilar. – Hela motorbranschen minskar i volym, säger Klaus Silfvenius. Vi ser det oavsett om vi talar orderböckerna i nybilshandeln eller begagnathandeln. Det som bryter mönstret är laddbara bilar och elhybrider.

Läs hela inlägget

MRF söker projektledare med elfokus

Bilbranschen upplever de största förändringarna på decennier. Nya tekniker, nya sätt att köpa och äga bil samt en ström av styrmedel från aktörer som påverkar framtidens affärer ställer nya krav på ökad transformation och utveckling i branschen. MRF som branschorganisation tar nu steget för att möta omvärlden och driva våra medlemmars utmaningar framåt – vill du vara med?

Läs hela inlägget

Bilhandeln i augusti

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar försäljningen av begagnade bilar i augusti. – Begagnathandeln i augusti fortsätter tappa volym mot 2021, en nedgång som startade i maj i fjol och som efter det tappat månad för månad vid jämförelse med motsvarande månad ett år tidigare.

Läs hela inlägget

Lämna rätt information i bilannonserna

Använd inte generella friskrivningar vid annonsering! Kontrollera i stället noga vid annonsering att bilen verkligen har den utrustning som anges. Att använda sig av utryck som ”Reservation för felskrivning” vid annonsering ger i de flesta fall inget skydd alls för säljaren.

Läs hela inlägget

Pressrealese från AECDR – MRFs vd uttalar sig

Alliansen för europeiska bilhandlare och bilreparationer (AECDR) välkomnar europeiska kommissionens initiativ till sektorsspecifik lagstiftning om tillgång till data, funktioner och resurser som genereras av fordon. MRFs vd Tommy Letzén uttalar sig. Läs pressreleasen här.

Läs hela inlägget

MRF träffar infrastrukturministern

Inför sista debatterna i riksdagen innan sommaren och valrörelse passade branschorganisationerna inom mobilitet och transport på att träffa infrastrukturminister Tomas Eneroth. På agendan stod samtal om bland annat laddinfrastruktur och villkoren för branschen.

Läs hela inlägget

Ny konsumentköplag 1 maj – se webbinarium

Första maj 2022 träder en ny konsumentköplag i kraft. Utöver att den nya konsumentköplagen innehåller ny reglering omkring köp av digitalt innehåll och digitala tjänster, så blir den stora förändringen för bilbranschens del att den omvända bevisbördan för ursprungligt fel förlängs från 6 månader till 2 år. Se presentationen från MRFs webbinarium.

Läs hela inlägget

Viktigt att veta om karantänsplatser

MRF har tillsammans med Mobility Sweden (f d BIL Sweden) och SFVF arbetat fram en branschstandard för hantering av elfordon. Nästa steg i detta arbete är information om karantänsplatser, som ska ge underlätta arbetet för er som är i fasen att anlägga och bygga uppställningsplatser för krockskadade elfordon

Läs hela inlägget

VW-gruppen går över till agentmodell

Tidningen Motorbranschen var först med att berätta om Volkswagens nya affärsmodell, där återförsäljarna blir märkesrepresentanten som levererar och servar bilen, medan Volkswagen Group Sverige, VGS, står som säljare på fakturan. Nyordningen skall träda i kraft mot slutet av året och gäller till en början bara för elbilarna Cupra Born och ID Buzz. Våren 2023 följer elbilarna från Volkswagen personbilar, Skoda och Audi.

Läs hela inlägget

Laddbart slår igenom på begagnatmarknaden

Försäljningen av begagnade bilar kan ofta ses som en termometer på hur ekonomin mår i ett större perspektiv. I Sverige har det varit en något skakig vår men där vi nu kan skönja vissa positiva tendenser. Det såldes 31707 begagnade bilar (upp till 10 år gamla) i maj vilket är färre än samma månad 2021 (-17,8%), men samtidigt ett trendbrott med uppåtgående försäljning efter vinterns osäkerhet på marknaden. Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar försäljningen av begagnade bilar.

Läs hela inlägget

Attityden sätter käppar i motorbranschens hjul

Vad behöver göras för att kompetensförsörjningen i motorbranschen ska fungera? Det var grundfrågan när MRF bjöd in till samtal på Motorbranschens Tekniska Gymnasium (MTG) i Göteborg. Här möttes elever, lärare, politiker, medier och inte minst folk från branschen och diskuterade hur rekryteringsbehovet ska kunna matchas av rätt förutsättningar och utbildning. Då krävs en samhällsförändring i stort där alla måste bidra till att uppvärdera praktiska yrken.

Läs hela inlägget

Tvära kast på begagnatmarknaden

Försäljningen av begagnade bilar bromsar in med ett tvärt kast från tidigare all-time-high, det efter att inflationen dragit iväg och räntorna följer efter. – Vi tolkar att det är mer osäkerheten kring ekonomin snarare än kriget i Ukraina som orsakat detta trendbrott, säger Klaus Silfvenius på MRF.

Läs hela inlägget

Nya villkor för landets bilförare – igen

– Många behöver bilen både till, från och i jobbet. Reseavdraget är viktigt för att hushållen ska ha råd med detta, säger Tommy Letzén på MRF. Det är bra att regeringen lyssnat till den kritik som framförts mot förslaget till nytt system. Förändringarna som görs nu är steg i rätt riktning, men inte tillräckliga. Vi efterlyser mer långsiktigt hållbara åtgärder, människor måste kunna äga och köra bil för att klara av sitt livspussel.

Läs hela inlägget

CECRA varnar för ensidiga ÅF-avtal

I väntan på en ny konkurrensreglering för märkesbilhandel inom EU/EES från 1 juni 2022 ser många fordonstillverkare över sina distributionsmodeller samt avtal. Dock förefaller några av de avtalskonstruktioner som hittills blivit kända vara ensidiga, till bilhandlarens nackdel.

Läs hela inlägget

Elbilarna påverkar bostadsplaneringen

När trafiken är utsläppsfri är det inte längre något problem om det är några kilometer till det nya bostadsområdet, skriver Tommy Letzén, MRF, och David Johnsson, TMF, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs hela inlägget

Bilmarknaden – Begagnathandeln tappar fart

Under mars månad bröts den stora uppgången för försäljningen av begagnade bilar som vi har sett sedan pandemin tog fart för drygt två år sedan. Det visar statistik som MRF tagit fram tillsammans med företaget Vroom. Jämfört med mars 2021 såldes det 20% färre begagnade bilar. Varje månad kommenterar Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden.

Läs hela inlägget

Inte mycket mer än ett fall framåt

Anders Östberg: – Många behöver bilen både till, från och i jobbet. Reseavdraget är viktigt för att hushållen ska ha råd med detta. Det är bra att regeringen lyssnat till den kritik som framförts mot förslaget till nytt system. Förändringarna som görs nu är steg i rätt riktning, men inte tillräckliga.

Läs hela inlägget

Bilmarknaden – Är toppen nådd för begagnathandeln?

Den senaste statistiken för försäljningen av begagnade bilar visar en fortsatt minskning av sålda fordon för februari 2022. Jämfört med februari förra året såldes 16% färre bilar. Varje månad kommenterar Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden.

Läs hela inlägget

Köpråd i politiskt kaos

Alrik Söderlind tar upp vikten av tydlighet och konsekvent tänkande i sin senaste ledare i tidningen Auto Motor & Sport.
Gällande framtida bonusutbetalningar måste vi som bransch just kommunicera den osäkerhet som råder, säger Tommy Letzén vd på MRF som intervjuas.

Läs hela inlägget

Hårdare krav på tillverkare och GA

Hårdare krav på tillverkare och GA när det gäller informationsinhämtning från återförsäljare vid direktförsäljning. 4 februari 2022 presenterade kommissionen nya förtydliganden till kommande riktlinjer för det nya gruppundantaget som träder i kraft 1 juni 2022.

Läs hela inlägget

Den hållbara bilismen är här för att stanna

Trafikverket presenterar idag en rapport som visar att trots ökade antal fordon så minskade koldioxidutsläppet från trafiken 2020. – I slutänden handlar det om att minska klimatpåverkan med utfasningen av fossila bränslen, säger Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF. Den elektrifiering som bilbranschen nu driver igenom är nyckeln till att klimatmålen håller.

Läs hela inlägget