Bilverkstad-arkiv - Sida 3 av 10 - MRF

Viktigt att veta om karantänsplatser

MRF har tillsammans med Mobility Sweden (f d BIL Sweden) och SFVF arbetat fram en branschstandard för hantering av elfordon. Nästa steg i detta arbete är information om karantänsplatser, som ska ge underlätta arbetet för er som är i fasen att anlägga och bygga uppställningsplatser för krockskadade elfordon

Läs hela inlägget

Godkänd bilverkstad, GBV, blir enklare och tydligare

Sverige har nu drygt 850 godkända bilverkstäder. GBV kommer nu att göra om processen så att den blir enklare och mer tydlig, och att det blir enklare för en verkstad att bli GBV. Viktigt är att allt är på plats till 1 augusti 2023 då reglerna kring Sermi tar vid. Läs allt om förändringarna här.

Läs hela inlägget

Attityden sätter käppar i motorbranschens hjul

Vad behöver göras för att kompetensförsörjningen i motorbranschen ska fungera? Det var grundfrågan när MRF bjöd in till samtal på Motorbranschens Tekniska Gymnasium (MTG) i Göteborg. Här möttes elever, lärare, politiker, medier och inte minst folk från branschen och diskuterade hur rekryteringsbehovet ska kunna matchas av rätt förutsättningar och utbildning. Då krävs en samhällsförändring i stort där alla måste bidra till att uppvärdera praktiska yrken.

Läs hela inlägget

Hårdare krav på tillverkare och GA

Hårdare krav på tillverkare och GA när det gäller informationsinhämtning från återförsäljare vid direktförsäljning. 4 februari 2022 presenterade kommissionen nya förtydliganden till kommande riktlinjer för det nya gruppundantaget som träder i kraft 1 juni 2022.

Läs hela inlägget

Kom ihåg att rapportera farligt avfall

Nu ska alla bil- och lackverkstäder som hanterar farligt avfall rapportera in det till det nyupprättade avfallsregistret. Det är ett register som drivs av Naturvårdsverket. Läs mer om hur du rapporterar här.

Läs hela inlägget

Dags för schyssta däck

Globala målet nr 8 handlar om anständiga arbetsvillkor, medan nr 15 handlar om biologisk mångfald. Däckindustrin är en stor miljöbov,…

Läs hela inlägget

MRF PÅ VÄG lockar medlemmar

MRFs informationsturné är uppdaterad med det senaste inom bilhandel, elektrifiering, servicemarknad, plast-, lack- och plåtskador, samt juridik och opinion. Under hösten har turnén haft nedslag i Halmstad och Vänersborg. 29 november är det dags för Jämtland och Östersund.

Läs hela inlägget

Mariestad vinner MRFs stora pris 2021

Årets pris går till Mariestads kommun som har lyckats väl i sin offensiva satsning på hållbar mobilitet. De har utvecklat en lösning där solceller lagrar energin i vätgas som slutligen kan tankas i fordonen. Kommunens bilar som används inom hemtjänsten och i kommunens bilpool drivs nu av energi från anläggningen.

Läs hela inlägget

Branschen säger nej till CABs tidsstudie

CAB har infört helt nya rikttider i Cabas baserat på en nyligen genomförd tidsstudie – ytrikta. Varken MRF, Bil Sweden eller SFVF står dock bakom denna studie eller att den ska införas i Cabas-systemet. Se webbinarium från 3 december 2021 där branschen förklarar varför de säger nej till CABs tidsstudie.

Läs hela inlägget

Konsekvenser av halvledarbristen

MRF flaggade redan i mitten av januari för halvledarbristen, särskilt vad avser leveransförseningar på nya bilar. Problematiken har tyvärr förvärras på senare tid, varför vikten av att ta höjd för långa leveranstider, tål att upprepas, när leveranstiden för kundbyggda bilar befaras bli längre än 16 veckor.

Läs hela inlägget

GBV verkstäder ska fördubblas

I början av september träffades parter för verkstadskedjorna, MRF och SFVF för att diskutera framtida utveckling av GBV. Målet är att utöka antalet anslutna verkstäder från nuvarande drygt 800 verkstäder till nivåer mot 2000 anslutna verkstäder.

Läs hela inlägget

Kurs i kundvård

Målgrupp: Servicerådgivare, reservdelssäljare, verkstadschef, bilsäljare Kursinnehåll: Vad är viktigast på världens bästa verkstad? Kunden på verkstaden Konsumenttjänstlagen Kundmottagningen Långtidsvärde på…

Läs hela inlägget

Skatteavdrag även för bilreparationer

MRF och Riksförbundet M Sverige står undrande inför det faktum att fordonsverkstäder och bilen, kanske vår viktigaste hushållsmaskin, helt lämnas utanför förslaget från Finansdepartementet. En sektor som i över ett sekel har haft hållbarhet och återvinning som ledstjärna.

Läs hela inlägget