Allt fler väljer begagnat

Kategori: Bilhandel, Nyheter | 0

Den senaste försäljningsstatistiken för bilhandeln visar att begagnathandeln fortfarande går starkt, där andelen laddbara fordon fortsätter att öka.
–Detta är delvis drivet av den ekonomiska situationen med ökade räntor, säger Klaus Silfvenius, bilhandelansvarig på MRF. Köparna drar sig för att beställa nytt.

Viktig information om SERMI

Kategori: Bilverkstad, Nyheter | 0

I oktober 2023 är SERMI en realitet inom EU och därmed öppnas en möjlighet för certifierade verkstäder med behöriga tekniker att tillgå bilens mest väsentliga tekniska information. Här finns frågor och svar om SERMI.

KBV klara som kontrollföretag för Sermi

Kategori: Bilverkstad, Nyheter | 0

Kontrollerad Bilverkstad (KBV) har den 27 juni 2023 ackrediterats av SWEDAC som kontrollföretag (CAB) för SERMI. – Detta är en milstolpe för vår KBVs verksamhet som ser fram emot att hjälpa både befintliga och nya kunder med SERMI-certifieringen säger Thomas Engström, vd KBV.

Gå en grundkurs i kemikalieregistrering

Om du som återförsäljare eller verkstad distribuerar varor som innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Kandidatförteckningen i Reach, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dessa ämnen i SCIP-databasen hos Echa. Regelverket är svårtolkat men det finns kurser att gå, läs mer här nedan.

E-utbildning om kemiska arbetsmiljörisker – REACH-förordningen

Ny EU-lagstiftning träder i kraft 24 augusti, kring hantering av kemiska arbetsmiljörisker. Lagstiftningen ersätter då delar av den svenska lagen enligt den så kallade Reach-förordningen. Alla som har gått MRFs utbildning Kemiska arbetsmiljörisker efter 1 januari 2020 behöver därför komplettera den med en gratis digital utbildning som MRF ordnar.

Prognos tunga fordon fortsatt stabil

Kategori: Nyheter, Tunga fordon | 0

– Vi ser en positiv leveranstakt där våra el-lastbilar får prioritet i leveranserna, säger Tomas Engsund, ordförande MRF Tunga styrelsen. Detta gör att vi väljer att ligga kvar på en prognos om 5 500 fordon med en andel på 8% elfordon för 2023 års leveranser.

Norge nästa för Wayke

Kategori: Bilhandel, Nyheter | 0

Wayke säljer mjukvarulösning till Norge.
– Ett mycket stark bevis på att den satsning som MRF tillsammans med medlemmarna tog beslut om redan 2016 att säkerställa den digitala utvecklingen framåt var rätt, säger Tommy Letzén vd på MRF.