Körförbud på nyligen påställda bilar

Kategori: Bilhandel, Nyheter | 0

Transportstyrelsen har haft problem med utskicken av avier för betalning av fordonsskatten vilket medfört att ägare inte fått sina betalningsavier. Det kan vara så att dina kunder åker runt i sin nyköpta bil och har nyttjandeförbud (körförbud). Detta kan gälla alla ”malusbilar” som ställts på efter 2 september 2021. Kontakta dina kunder och be dem kontrollera att de inte har körförbud på sin bil.

Branschen gör klart för SERMI

I juni 2023 är SERMI en realitet inom EU och därmed öppnas en möjlighet för certifierade verkstäder med behöriga tekniker att tillgå bilens mest väsentliga tekniska information. Det vill säga information rörande bland annat stöldskydd, säkerhetssystem och motorstyrning, även om verkstaden och den enskilde teknikern inte är auktoriserade för märket.

Konsekvenser av halvledarbristen

MRF flaggade redan i mitten av januari för halvledarbristen, särskilt vad avser leveransförseningar på nya bilar. Problematiken har tyvärr förvärras på senare tid, varför vikten av att ta höjd för långa leveranstider, tål att upprepas, när leveranstiden för kundbyggda bilar befaras bli längre än 16 veckor.

Nya MRF Plus-garantin

MRF Plus-garantin är ett komplement till den vanliga MRF-Garantin. För dina kunder är fördelarna med MRF Plus-garantin bland annat att den sträcker sig över längre tid och att det inte finns något tak på hur mycket försäkringen täcker. Välkommen till webbinarium 22 september kl 10.00 där vi berättar allt om MRF Plus-garantin.

Mest miljövänligt med egen elbil – debatt i SvD

Kategori: Bilhandel, Nyheter, Opinion | 0

I en artikel i SvD av företrädare för Miljöpartiet hävdas att den totala mängden biltrafik måste minska för att klimatmålen ska klaras och att vi bör bryta med den skadliga bilnormen. Ett märkligt resonemang anser Anders Östberg, opinionsansvarig MRF, eftersom det numera är väl känt att biltrafiken är helt fri från fossila drivmedel och elektrifierad i framtiden. Läs artiklarna nedan.

Ny visselblåsarlag – vad du som arbetsgivare behöver tänka på

I juni 2020 presenterade regeringen sin utredning av EU:s nya visselblåsardirektiv. Den svenska lagen föreslås träda i kraft i december 2021 och innebär att alla arbetsgivare med fler än 50 anställda ska inrätta ett visselblåsarsystem. Här kan du läsa om vad detta innebär och hur ditt företag kan göra för att anpassa sig.

Lämna rätt information i bilannonserna

Kategori: Bilhandel, Nyheter | 0

Använd inte generella friskrivningar vid annonsering! Kontrollera i stället noga vid annonsering att bilen verkligen har den utrustning som anges. Att använda sig av utryck som ”Reservation för felskrivning” vid annonsering ger i de flesta fall inget skydd alls för säljaren.

GBV verkstäder ska fördubblas

Kategori: Bilverkstad, Nyheter | 0

I början av september träffades parter för verkstadskedjorna, MRF och SFVF för att diskutera framtida utveckling av GBV. Målet är att utöka antalet anslutna verkstäder från nuvarande drygt 800 verkstäder till nivåer mot 2000 anslutna verkstäder.

Miljöbilar kan bli utan bonus

Kategori: Bilhandel, Nyheter | 0

Pengarna för utbetalning av miljöbilsbonusar i bonus-malussystemet är slut och utbetalningarna är stoppade av Transportstyrelsen. Det betyder att man måste behålla bilen till dess utbetalning gjorts om man ska erhålla bonusen, vilket eventuellt kommer att ske först 2022.

Bonus för miljöbilar slut

Kategori: Bilhandel, Nyheter, Opinion | 0

De nästan 3 miljarder kronor som staten via Transportstyrelsen ska använda till utbetalning av klimatbonusar under 2021 kommer att vara förbrukade inom någon vecka. Innan det tillförs nya pengar pausas utbetalningarna av klimatbonusar.

Bilbranschens kommentar till FNs klimatrapport

Kategori: Nyheter, Opinion | 0

FNs klimatpanel, IPCC, har släppt sin rapport där de senaste forskningsresultaten inom området presenterades. En viktig faktor i den omställningen kommer att bli att fordonsparken ställer om från fossila bränslen till bland annat el från förnyelsebara energikällor eller andra fossilfria bränslen. Här är bilbranschen idag beredda att spela en stor roll.

Skatteavdrag även för bilreparationer

Kategori: Bilverkstad, Nyheter | 0

MRF och Riksförbundet M Sverige står undrande inför det faktum att fordonsverkstäder och bilen, kanske vår viktigaste hushållsmaskin, helt lämnas utanför förslaget från Finansdepartementet. En sektor som i över ett sekel har haft hållbarhet och återvinning som ledstjärna.

Plats för elbilar i framtidens Stockholm

Kategori: Bilhandel, Nyheter, Opinion | 0

På SVD Debatt har den blågröna majoriteten i Stockholm ett inlägg om hur de vill prioritera elbilar och de fossilfria transporterna i framtiden. MRF ser positivt på att det för första gången visas tydligt att det inte finns någon konflikt mellan en växande bilism och att klara klimatmålen.

Nyreg maj 2021

Kategori: Bilhandel, Nyheter, Statistik | 0

MAJ 2021 Nyregistrerade personbilar Modelltoppen Dieselbilsregistreringar Miljöbilsregistreringar Länsstatistik, detaljerad Länsstatistik, sammanställning Privatimporterade bilar Lastbilsregistreringar Fordonsbeståndet EU-statistik, personbilar EU-statistik, kommersiella fordon … Läs mer

Service- och elbilsverkstad

MRF har arrangerat flera webbinarium gällande högaktuella frågor för service- och elbilsverkstäder. Medverkande var Joachim Due-Boje, servicemarknadsansvarig MRF och Henrik Idermark, MRF, expert inom elsäkerhet för el- och hybridbilar och tekniskt sakkunnig inom el- och hybridbilar. Här kan du se inspelningen från första tillfället.