MRF träffar infrastrukturministern

Kategori: Bilhandel, Nyheter, Opinion | 0

Inför sista debatterna i riksdagen innan sommaren och valrörelse passade branschorganisationerna inom mobilitet och transport på att träffa infrastrukturminister Tomas Eneroth. På agendan stod samtal om bland annat laddinfrastruktur och villkoren för branschen.

Ny konsumentköplag 1 maj – se webbinarium

Kategori: Bilhandel, Juridik, Nyheter | 0

Första maj 2022 träder en ny konsumentköplag i kraft. Utöver att den nya konsumentköplagen innehåller ny reglering omkring köp av digitalt innehåll och digitala tjänster, så blir den stora förändringen för bilbranschens del att den omvända bevisbördan för ursprungligt fel förlängs från 6 månader till 2 år. Se presentationen från MRFs webbinarium.

VW-gruppen går över till agentmodell

Kategori: Bilhandel, Nyheter | 0

Tidningen Motorbranschen var först med att berätta om Volkswagens nya affärsmodell, där återförsäljarna blir märkesrepresentanten som levererar och servar bilen, medan Volkswagen Group Sverige, VGS, står som säljare på fakturan. Nyordningen skall träda i kraft mot slutet av året och gäller till en början bara för elbilarna Cupra Born och ID Buzz. Våren 2023 följer elbilarna från Volkswagen personbilar, Skoda och Audi.

Laddbart slår igenom på begagnatmarknaden

Kategori: Bilhandel, Nyheter | 0

Försäljningen av begagnade bilar kan ofta ses som en termometer på hur ekonomin mår i ett större perspektiv. I Sverige har det varit en något skakig vår men där vi nu kan skönja vissa positiva tendenser. Det såldes 31707 begagnade bilar (upp till 10 år gamla) i maj vilket är färre än samma månad 2021 (-17,8%), men samtidigt ett trendbrott med uppåtgående försäljning efter vinterns osäkerhet på marknaden. Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar försäljningen av begagnade bilar.

Onödig polarisering av debatten

Kategori: Nyheter, Opinion | 0

Bilismen på våra vägar står vanligtvis i skottgluggen från många håll. Bland annat så presenterade statliga Klimaträttsutredningen i förra veckan sitt slutbetänkande där de föreslår att dagens infrastrukturplanering ska läggas om. I stället för att planera för en ökad vägtrafik föreslår utredningen att planering av infrastruktur ska utgå från minskad trafik med person- och lastbil. Och nu smäller Dagens Nyheter upp en hel ledarsida med rubriken ”Vägen framåt är att köra mindre bil”.

Attityden sätter käppar i motorbranschens hjul

Vad behöver göras för att kompetensförsörjningen i motorbranschen ska fungera? Det var grundfrågan när MRF bjöd in till samtal på Motorbranschens Tekniska Gymnasium (MTG) i Göteborg. Här möttes elever, lärare, politiker, medier och inte minst folk från branschen och diskuterade hur rekryteringsbehovet ska kunna matchas av rätt förutsättningar och utbildning. Då krävs en samhällsförändring i stort där alla måste bidra till att uppvärdera praktiska yrken.

Tvära kast på begagnatmarknaden

Kategori: Bilhandel, Nyheter | 0

Försäljningen av begagnade bilar bromsar in med ett tvärt kast från tidigare all-time-high, det efter att inflationen dragit iväg och räntorna följer efter. – Vi tolkar att det är mer osäkerheten kring ekonomin snarare än kriget i Ukraina som orsakat detta trendbrott, säger Klaus Silfvenius på MRF.

Nya villkor för landets bilförare – igen

Kategori: Bilhandel, Nyheter, Opinion | 0

– Många behöver bilen både till, från och i jobbet. Reseavdraget är viktigt för att hushållen ska ha råd med detta, säger Tommy Letzén på MRF. Det är bra att regeringen lyssnat till den kritik som framförts mot förslaget till nytt system. Förändringarna som görs nu är steg i rätt riktning, men inte tillräckliga. Vi efterlyser mer långsiktigt hållbara åtgärder, människor måste kunna äga och köra bil för att klara av sitt livspussel.

Bilmarknaden – Begagnathandeln tappar fart

Under mars månad bröts den stora uppgången för försäljningen av begagnade bilar som vi har sett sedan pandemin tog fart för drygt två år sedan. Det visar statistik som MRF tagit fram tillsammans med företaget Vroom. Jämfört med mars 2021 såldes det 20% färre begagnade bilar. Varje månad kommenterar Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden.

Inte mycket mer än ett fall framåt

Kategori: Bilhandel, Nyheter, Opinion | 0

Anders Östberg: – Många behöver bilen både till, från och i jobbet. Reseavdraget är viktigt för att hushållen ska ha råd med detta. Det är bra att regeringen lyssnat till den kritik som framförts mot förslaget till nytt system. Förändringarna som görs nu är steg i rätt riktning, men inte tillräckliga.

Bästa försäkringsbolag

Verkstäderna har sagt sitt om försäkringsbolagen och det är If som åter igen får högsta betyg när skadeverkstäderna värderar relationen med försäkringsbolagen.
Länsförsäkringar kommer på andraplats och Folksam på bronsplats.

Konsten att hålla två tankar i huvudet samtidigt

Kategori: Nyheter, Opinion | 0

Vi värdesätter den personliga friheten allt högre, under de senaste åren har antalet bilar på våra vägar ökat något. Fokus har nu under en längre tid fokuserat på omställningen till en hållbar bilism. Med elektrifieringen har branschen tagit stora steg mot en fossilfri framtid. Samtidigt har människor fått ökade kostnader för sina bilresor.

Köpråd i politiskt kaos

Kategori: Bilhandel, Nyheter | 0

Alrik Söderlind tar upp vikten av tydlighet och konsekvent tänkande i sin senaste ledare i tidningen Auto Motor & Sport.
Gällande framtida bonusutbetalningar måste vi som bransch just kommunicera den osäkerhet som råder, säger Tommy Letzén vd på MRF som intervjuas.

Den hållbara bilismen är här för att stanna

Kategori: Bilhandel, Nyheter, Opinion | 0

Trafikverket presenterar idag en rapport som visar att trots ökade antal fordon så minskade koldioxidutsläppet från trafiken 2020. – I slutänden handlar det om att minska klimatpåverkan med utfasningen av fossila bränslen, säger Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF. Den elektrifiering som bilbranschen nu driver igenom är nyckeln till att klimatmålen håller.

Nu kommer klimatbonusen

Kategori: Bilhandel, Nyheter, Opinion | 0

Det är glädjande att de bilköpare som hjälper till att ställa om till en fossilfri fordonsflotta nu får den miljöbonus de är berättigade till, säger Anders Östberg opinionsansvarig på MRF. Genom att godkänna höstbudgeten har riksdagen beslutat att tillföra ytterligare 1,9 miljarder kronor. Nu kommer bonusen att börja betalas ut igen. Enligt Transportstyrelsen kommer alla som väntar på utbetalning att få sin bonus före jul.

Extra! Nyheter från regeringen

Kategori: Bilhandel, Juridik, Nyheter | 0

Föreslagna ändringar i bonusmalus-systemet läggs på is och det blir inga nya regler från januari 2022, i avvaktan på förhandlingar som förs med europeiska kommissionen kring ändringarnas förenlighet med EU:s statsstödsregelverk. Förseningen blir 3-6 månader.

Debattartikel i GP: Bromsa inte utvecklingen

Idag replikerar MRF en debattartikel i Göteborgs-Posten där vi lyfter fram hur viktigt det är att möjligheten att ladda sina elbilar inte får hindras av begränsat antal parkeringsplatser. Vill vi att utvecklingen av den ökade andelen laddbara fordon ska fortsätta behöver makthavarna ge bilisterna möjlighet att ladda sina bilar där de bor och arbetar.