Ny konsumentköplag 1 maj

Kategori: Bilhandel, Juridik, Nyheter | 0

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om ny konsumentköplag, som i sin tur baseras på ett EU-direktiv. Utöver att den nya konsumentköplagen innehåller ny reglering omkring köp av digitalt innehåll och digitala tjänster, så blir den stora förändringen för bilbranschens del att den omvända bevisbördan för ursprungligt fel förlängs från 6 månader till 2 år.

Nu kommer klimatbonusen

Kategori: Bilhandel, Nyheter, Opinion | 0

Det är glädjande att de bilköpare som hjälper till att ställa om till en fossilfri fordonsflotta nu får den miljöbonus de är berättigade till, säger Anders Östberg opinionsansvarig på MRF. Genom att godkänna höstbudgeten har riksdagen beslutat att tillföra ytterligare 1,9 miljarder kronor. Nu kommer bonusen att börja betalas ut igen. Enligt Transportstyrelsen kommer alla som väntar på utbetalning att få sin bonus före jul.

MRF söker ekonomi- och administrativ chef

Kategori: Nyheter | 0

Bilbranschen upplever de största förändringarna på decennier. Nya tekniker, nya sätt att köpa och äga bil samt en ström av styrmedel från aktörer som påverkar framtidens affärer ställer nya krav på ökad transformation och utveckling i branschen. Är du en van ledare som vill vara med på vår förändringsresa? Är du bred inom ekonomi och har förmågan att utveckla och skapa nya förutsättningar? Då kan det här vara din nästa utmaning!

Extra! Nyheter från regeringen

Kategori: Bilhandel, Juridik, Nyheter | 0

Föreslagna ändringar i bonusmalus-systemet läggs på is och det blir inga nya regler från januari 2022, i avvaktan på förhandlingar som förs med europeiska kommissionen kring ändringarnas förenlighet med EU:s statsstödsregelverk. Förseningen blir 3-6 månader.

Debattartikel i GP: Bromsa inte utvecklingen

Idag replikerar MRF en debattartikel i Göteborgs-Posten där vi lyfter fram hur viktigt det är att möjligheten att ladda sina elbilar inte får hindras av begränsat antal parkeringsplatser. Vill vi att utvecklingen av den ökade andelen laddbara fordon ska fortsätta behöver makthavarna ge bilisterna möjlighet att ladda sina bilar där de bor och arbetar.

Körförbud på nyligen påställda bilar

Kategori: Bilhandel, Nyheter | 0

Transportstyrelsen har haft problem med utskicken av avier för betalning av fordonsskatten vilket medfört att ägare inte fått sina betalningsavier. Det kan vara så att dina kunder åker runt i sin nyköpta bil och har nyttjandeförbud (körförbud). Detta kan gälla alla ”malusbilar” som ställts på efter 2 september 2021. Kontakta dina kunder och be dem kontrollera att de inte har körförbud på sin bil.

Branschen gör klart för SERMI

I juni 2023 är SERMI en realitet inom EU och därmed öppnas en möjlighet för certifierade verkstäder med behöriga tekniker att tillgå bilens mest väsentliga tekniska information. Det vill säga information rörande bland annat stöldskydd, säkerhetssystem och motorstyrning, även om verkstaden och den enskilde teknikern inte är auktoriserade för märket.

Konsekvenser av halvledarbristen

MRF flaggade redan i mitten av januari för halvledarbristen, särskilt vad avser leveransförseningar på nya bilar. Problematiken har tyvärr förvärras på senare tid, varför vikten av att ta höjd för långa leveranstider, tål att upprepas, när leveranstiden för kundbyggda bilar befaras bli längre än 16 veckor.

Nya MRF Plus-garantin

MRF Plus-garantin är ett komplement till den vanliga MRF-Garantin. För dina kunder är fördelarna med MRF Plus-garantin bland annat att den sträcker sig över längre tid och att det inte finns något tak på hur mycket försäkringen täcker. Välkommen till webbinarium 22 september kl 10.00 där vi berättar allt om MRF Plus-garantin.

Mest miljövänligt med egen elbil – debatt i SvD

Kategori: Bilhandel, Nyheter, Opinion | 0

I en artikel i SvD av företrädare för Miljöpartiet hävdas att den totala mängden biltrafik måste minska för att klimatmålen ska klaras och att vi bör bryta med den skadliga bilnormen. Ett märkligt resonemang anser Anders Östberg, opinionsansvarig MRF, eftersom det numera är väl känt att biltrafiken är helt fri från fossila drivmedel och elektrifierad i framtiden. Läs artiklarna nedan.

Ny visselblåsarlag – vad du som arbetsgivare behöver tänka på

I juni 2020 presenterade regeringen sin utredning av EU:s nya visselblåsardirektiv. Den svenska lagen föreslås träda i kraft i december 2021 och innebär att alla arbetsgivare med fler än 50 anställda ska inrätta ett visselblåsarsystem. Här kan du läsa om vad detta innebär och hur ditt företag kan göra för att anpassa sig.

Lämna rätt information i bilannonserna

Kategori: Bilhandel, Nyheter | 0

Använd inte generella friskrivningar vid annonsering! Kontrollera i stället noga vid annonsering att bilen verkligen har den utrustning som anges. Att använda sig av utryck som ”Reservation för felskrivning” vid annonsering ger i de flesta fall inget skydd alls för säljaren.

GBV verkstäder ska fördubblas

Kategori: Bilverkstad, Nyheter | 0

I början av september träffades parter för verkstadskedjorna, MRF och SFVF för att diskutera framtida utveckling av GBV. Målet är att utöka antalet anslutna verkstäder från nuvarande drygt 800 verkstäder till nivåer mot 2000 anslutna verkstäder.

Miljöbilar kan bli utan bonus

Kategori: Bilhandel, Nyheter | 0

Pengarna för utbetalning av miljöbilsbonusar i bonus-malussystemet är slut och utbetalningarna är stoppade av Transportstyrelsen. Det betyder att man måste behålla bilen till dess utbetalning gjorts om man ska erhålla bonusen, vilket eventuellt kommer att ske först 2022.

Bonus för miljöbilar slut

Kategori: Bilhandel, Nyheter, Opinion | 0

De nästan 3 miljarder kronor som staten via Transportstyrelsen ska använda till utbetalning av klimatbonusar under 2021 kommer att vara förbrukade inom någon vecka. Innan det tillförs nya pengar pausas utbetalningarna av klimatbonusar.

Bilbranschens kommentar till FNs klimatrapport

FNs klimatpanel, IPCC, har släppt sin rapport där de senaste forskningsresultaten inom området presenterades. En viktig faktor i den omställningen kommer att bli att fordonsparken ställer om från fossila bränslen till bland annat el från förnyelsebara energikällor eller andra fossilfria bränslen. Här är bilbranschen idag beredda att spela en stor roll.