Opinion-arkiv - MRF

Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor 2024!

För fjärde året i rad utser vi Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor. Det är ett initiativ från MRF, tidningen Motorbranschen och Wayke som syftar till att lyfta fram förebilder och synliggöra alla de kompetenta och drivna kvinnor som arbetar i branschen över en rad olika områden.

Läs hela inlägget

Träff med AECDR i Bryssel

Den 6 december deltog MRFs Anders Östberg på AECDRs medlemsmöte i Bryssel med deltagare från ett stort antal olika länder. På agendan stod bland annat hur vi ska tillsammans lyfta AECDR och våra gemensamma frågor inför valet till Europaparlamentet nästa år, den brist på rätt utbildad personal som finns över hela Europa, tankar inför införandet av Data Act samt de nya affärsmodellernas påverkan på våra medlemsföretag inom bilhandel. 

Läs hela inlägget

Vi firar Bilens Dag 28 oktober

Idag, 28 oktober, är det Bilens Dag – och vi firar allt det bilen betyder för Sverige och svenskarna. Bilen är en av våra mest älskade ägodelar, och lika populär som alltid. – Bilen gör det lättare att bo var vi vill, att arbeta där och när vi behövs och gör att hela Sverige kan leva och fortsätta utvecklas, säger Anders Östberg på MRF.

Läs hela inlägget

Framtidens fossilfria vägtrafik kräver en ny beskattningsmodell

Sverige behöver ett nytt skattesystem som är anpassat för framtidens tysta, fossilfria och energieffektivare fordon och vägtrafik. MRF publicerar idag en debattartikel om framtidens hållbara mobilitet och hur regeringen bör se på en fossilfri framtid ur ett skatteperspektiv tillsammans med ett flertal andra intresseorganisationer inom vår sektor.

Läs hela inlägget

MRFs enkät 2023

Motorbranschen är inne i en stor förändringsresa. Allt från försäljningskanaler, hur ofta vi servar våra fordon till nya utmaningar inom lack och skada. Som branschorganisation vill vi nu ännu mer sätta oss in i dina utmaningar som företag i branschen, idag och framöver. Din åsikt är viktig för oss och vi ber dig därför att svara på en enklare enkät.

Läs hela inlägget

Välkommen satsning på våra vägar

Idag presenterade regeringen en satsning på landets infrastruktur, med fokus på att rusta upp vägnätet på landsbygden. Vi är glada att regeringen hörsammat MRFs uppfattning om att satsa på vår infrastruktur samt behålla reseavdraget.

Läs hela inlägget

Louise Billinger vinner MRFs Stora Pris 2022

Louise Billinger, vd för Värmlands Motor, får MRFs Stora Pris 2022 för sina enastående insatser för att ge sin verksamhet med tunga fordon en tydlig hållbar prägel. Hon visar också att hållbarhet är vägen till att vara en attraktiv arbetsgivare och utveckla verksamheten då företaget fortsätter att ligga i topp i branschens lönsamhetsliga.

Läs hela inlägget

MRFs Stora Pris 2022 – slutkandidater klara

Juryn för MRFs Stora Pris har tagit fram fyra slutkandidater bland alla nominerade.

“MRFs Stora Pris delas ut till person eller organisation/företag som främjat utvecklingen av bilbranschen för en ökad mobilitet, funktioner för bättre resursutnyttjande och hållbarhet, ökad kunskap för flera och förenklingar för personer i deras bilvardag”. Vinnaren presenteras på Bilens dag 28e oktober.

Läs hela inlägget

MRF träffar infrastrukturministern

Inför sista debatterna i riksdagen innan sommaren och valrörelse passade branschorganisationerna inom mobilitet och transport på att träffa infrastrukturminister Tomas Eneroth. På agendan stod samtal om bland annat laddinfrastruktur och villkoren för branschen.

Läs hela inlägget

Onödig polarisering av debatten

Bilismen på våra vägar står vanligtvis i skottgluggen från många håll. Bland annat så presenterade statliga Klimaträttsutredningen i förra veckan sitt slutbetänkande där de föreslår att dagens infrastrukturplanering ska läggas om. I stället för att planera för en ökad vägtrafik föreslår utredningen att planering av infrastruktur ska utgå från minskad trafik med person- och lastbil. Och nu smäller Dagens Nyheter upp en hel ledarsida med rubriken ”Vägen framåt är att köra mindre bil”.

Läs hela inlägget

Attityden sätter käppar i motorbranschens hjul

Vad behöver göras för att kompetensförsörjningen i motorbranschen ska fungera? Det var grundfrågan när MRF bjöd in till samtal på Motorbranschens Tekniska Gymnasium (MTG) i Göteborg. Här möttes elever, lärare, politiker, medier och inte minst folk från branschen och diskuterade hur rekryteringsbehovet ska kunna matchas av rätt förutsättningar och utbildning. Då krävs en samhällsförändring i stort där alla måste bidra till att uppvärdera praktiska yrken.

Läs hela inlägget

Nya villkor för landets bilförare – igen

– Många behöver bilen både till, från och i jobbet. Reseavdraget är viktigt för att hushållen ska ha råd med detta, säger Tommy Letzén på MRF. Det är bra att regeringen lyssnat till den kritik som framförts mot förslaget till nytt system. Förändringarna som görs nu är steg i rätt riktning, men inte tillräckliga. Vi efterlyser mer långsiktigt hållbara åtgärder, människor måste kunna äga och köra bil för att klara av sitt livspussel.

Läs hela inlägget

Elbilarna påverkar bostadsplaneringen

När trafiken är utsläppsfri är det inte längre något problem om det är några kilometer till det nya bostadsområdet, skriver Tommy Letzén, MRF, och David Johnsson, TMF, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs hela inlägget

Inte mycket mer än ett fall framåt

Anders Östberg: – Många behöver bilen både till, från och i jobbet. Reseavdraget är viktigt för att hushållen ska ha råd med detta. Det är bra att regeringen lyssnat till den kritik som framförts mot förslaget till nytt system. Förändringarna som görs nu är steg i rätt riktning, men inte tillräckliga.

Läs hela inlägget

Konsten att hålla två tankar i huvudet samtidigt

Vi värdesätter den personliga friheten allt högre, under de senaste åren har antalet bilar på våra vägar ökat något. Fokus har nu under en längre tid fokuserat på omställningen till en hållbar bilism. Med elektrifieringen har branschen tagit stora steg mot en fossilfri framtid. Samtidigt har människor fått ökade kostnader för sina bilresor.

Läs hela inlägget

Den hållbara bilismen är här för att stanna

Trafikverket presenterar idag en rapport som visar att trots ökade antal fordon så minskade koldioxidutsläppet från trafiken 2020. – I slutänden handlar det om att minska klimatpåverkan med utfasningen av fossila bränslen, säger Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF. Den elektrifiering som bilbranschen nu driver igenom är nyckeln till att klimatmålen håller.

Läs hela inlägget

Nu kommer klimatbonusen

Det är glädjande att de bilköpare som hjälper till att ställa om till en fossilfri fordonsflotta nu får den miljöbonus de är berättigade till, säger Anders Östberg opinionsansvarig på MRF. Genom att godkänna höstbudgeten har riksdagen beslutat att tillföra ytterligare 1,9 miljarder kronor. Nu kommer bonusen att börja betalas ut igen. Enligt Transportstyrelsen kommer alla som väntar på utbetalning att få sin bonus före jul.

Läs hela inlägget

Hur betydelsefull är bilen? Läs rapporten här

I samband med publiceringen av WSP-rapporten “Bilens betydelse för samhället” höll MRF tillsammans med Bil Sweden och Transportföretagen, som beställare av rapporten, ett seminarium. På seminariet presenterades rapporten och följdes därefter av en intressant paneldiskussion.

Läs hela inlägget

Debattartikel i GP: Bromsa inte utvecklingen

Idag replikerar MRF en debattartikel i Göteborgs-Posten där vi lyfter fram hur viktigt det är att möjligheten att ladda sina elbilar inte får hindras av begränsat antal parkeringsplatser. Vill vi att utvecklingen av den ökade andelen laddbara fordon ska fortsätta behöver makthavarna ge bilisterna möjlighet att ladda sina bilar där de bor och arbetar.

Läs hela inlägget

Nya skattereduktionen slår mot den hållbara bilismen

Regeringen presenterade i dagarna sitt förslag på förändringar i reseavdragen som privatpersoner får göra för sina resor till sitt arbete. Systemet ska enligt förslaget ändras så att reseavdragen ska ersättas av en skattereduktion med en hel del försämringar för den som tvingas ta bilen lite längre sträckor till sitt arbete.

Läs hela inlägget

Mariestad vinner MRFs stora pris 2021

Årets pris går till Mariestads kommun som har lyckats väl i sin offensiva satsning på hållbar mobilitet. De har utvecklat en lösning där solceller lagrar energin i vätgas som slutligen kan tankas i fordonen. Kommunens bilar som används inom hemtjänsten och i kommunens bilpool drivs nu av energi från anläggningen.

Läs hela inlägget

Hurra för bilen! 28 oktober

28 oktober firas Bilens Dag – en dag för att uppmärksamma vad bilen betyder. Bilen behövs för att vi ska kunna bo var vi vill – och för att hela Sverige ska kunna leva. Bilen får livet att gå ihop.

Läs hela inlägget

Mest miljövänligt med egen elbil – debatt i SvD

I en artikel i SvD av företrädare för Miljöpartiet hävdas att den totala mängden biltrafik måste minska för att klimatmålen ska klaras och att vi bör bryta med den skadliga bilnormen. Ett märkligt resonemang anser Anders Östberg, opinionsansvarig MRF, eftersom det numera är väl känt att biltrafiken är helt fri från fossila drivmedel och elektrifierad i framtiden. Läs artiklarna nedan.

Läs hela inlägget

Bonus för miljöbilar slut

De nästan 3 miljarder kronor som staten via Transportstyrelsen ska använda till utbetalning av klimatbonusar under 2021 kommer att vara förbrukade inom någon vecka. Innan det tillförs nya pengar pausas utbetalningarna av klimatbonusar.

Läs hela inlägget

Bilbranschens kommentar till FNs klimatrapport

FNs klimatpanel, IPCC, har släppt sin rapport där de senaste forskningsresultaten inom området presenterades. En viktig faktor i den omställningen kommer att bli att fordonsparken ställer om från fossila bränslen till bland annat el från förnyelsebara energikällor eller andra fossilfria bränslen. Här är bilbranschen idag beredda att spela en stor roll.

Läs hela inlägget

Växthusgaserna minskar i rekordfart

Av 799 miljarder satsas bara 46 på väginvesteringar, vilket dessutom är klart mindre än hälften av det som budgeteras på höghastighetstågen. Vi behöver satsa på den hållbara mobilismen med bättre vägar och fler publika laddstationer för en fortsatt omställning till den fossilfria fordonsflotta som branschen kan leverera idag, säger Anders Östberg MRF.

Läs hela inlägget

Plats för elbilar i framtidens Stockholm

På SVD Debatt har den blågröna majoriteten i Stockholm ett inlägg om hur de vill prioritera elbilar och de fossilfria transporterna i framtiden. MRF ser positivt på att det för första gången visas tydligt att det inte finns någon konflikt mellan en växande bilism och att klara klimatmålen.

Läs hela inlägget