Mitsubishiverkstaden Bröderna Karlssons Bilservice i Hässleholm har varit en av pilotverkstäderna för Godkänd Bilverkstad. Stefan Karlsson, ägare, menar att kvalitetsstandarden är bra även om det var en del inledande problem under pilotstudien.

– Egentligen var det inte jättemycket problem, utan det drog mest ut på tiden eftersom det är viktigt att hitta rätt nivå som passar både stora och små verkstäder, inleder Stefan Karlsson när vi ber honom summera pilotstudien.

– Inledningsvis tyckte mekanikerna att det var en del rutinändringar, men på det hela taget har det blivit riktigt bra och framför allt har vi fått en mer strukturerad avvikelsehantering, fortsätter han.

Oavsett nivå, har man som verkstad nytta av Godkänd Bilverkstad, sammanfattar Stefan Karlsson pilotstudien.

Bröderna Karlssons Bilservice är en kombinerad service- och skadeverkstad med fem anställda.

Stefan Karlsson, Br Karlssons Bilservice

Bilverkstad

MRFs pressträff i Karlstad

Nobelgymnasiet i Karlstad, Värmlands största yrkesskola, satsar tungt inom fordonsteknisk utbildning. Det framkom under den pressträff...

Läs mer

MRF kampanjar inför gymnasievalet

I början av året är det tid att söka till gymnasiet. Många branscher, framför allt inom...

Läs mer

Producentansvar för AC-gas

Meningarna går isär om vem som ska ta ansvar för ej förorenad AC-gas i samband med...

Läs mer
Visa alla