Höstens Aktuelltutbildning har startat. Se till att boka ditt deltagande!

Om du är bilplastreparatör är den återkommande aktuelltutbildningen obligatorisk. Detta för att upprätthålla kompetens, säkerställa kvalitet, att rätt reparationsmetoder används samt att allmänna föreskrifter och lagar efterlevs. Det är Jan Olvenmo, MRF, som svarar för den matnyttiga informationen för dig som bilplastreparatör.

På höstens schema står utbildning och information bland annat inom:

  • Plastreparationer 2011 – 2017
  • Godkända bilplastreparations verkstäder – kontroller KBV
  • Vad får vi reparera?
  • Godkända material
  • Varför repareras så få delar bakom regnskyddet (Grupp 2-reparationer)
  • Strålkastarreparationer
  • Rep-Dels-Returen
  • Lönsamhet.

 

– Utbildningen är obligatorisk och viktig för dig som verkstad och reparatör eftersom utvecklingen inom området går så fort, inleder Jan Olvenmo.

– Särskilt intressant är hur vi kan reparera fler detaljer, men också hur viktigt det är att veta vad man får reparera utan att äventyra bilens trafiksäkerhet. Exempelvis, vad gäller för fotgängarskydd, sensorer, andra stödsystem och vad säger fordonstillverkarnas reparationsanvisningar om dem, fortsätter Jan.

Här bokar du ditt deltagande på Aktuelltutbildningen, till MRFs bokningssajt

Jan Olvenmo, ansvarig plast-, lack- & skadesektionen
Skicka ett mejl till Jan

Bilplast

Full fart på höstens Aktuelltutbildning

Hittills har över 700 personer som representerar 400 företag anmält sig till MRFs Aktuelltutbildning i Bilplastteknik....

Läs mer

Dags för Aktuelltutbildning!

Höstens Aktuelltutbildning har startat. Se till att boka ditt deltagande!

Läs mer

TKBM väljer MRF

Glädjande har TKBM Bil AB valt att gå med i MRF. Företaget ett är ett företag...

Läs mer
Visa alla