Bästa försäkringsbolagen - MRF

Bästa försäkringsbolagen

Verkstäderna har sagt sitt om försäkringsbolagen och det är återigen If som får högsta betyg när skadeverkstäderna värderar relationen med försäkringsbolagen i MRFs årliga enkät. Länsförsäkringar kommer på andraplats och Folksam på bronsplats.

Presentationen av försäkringsbolagsenkäten genomfördes digitalt och modererades av MRFs Henrik Idermark och Tommy Letzén. De tre bästa försäkringsbolagen kom till MRF för att ta emot sina priser.

Grattis!

1a plats: If, Annika Berglund
2a plats: Länsförsäkringar, Ville Semi
3e plats: Folksam, Fredrik Westerlind