Tack för en bra konferens! - MRF

Tack för en bra konferens!

Branschens bästa – här är pristagarna

Bästa lackverkstad

Autolack i Vimmerby AB

Motivering: Genom att engagera personalen i processerna, skapades möjligheter att föra verksamheten till högre nivåer. Det har resulterat i effektivare processer, bättre arbetsklimat och inte minst mycket nöjda kunder!


Bästa plastverkstad

Vinyl Make Up i Jönköping AB

Motivering: Genom god vilja, lösningsinriktad personal och fokus på hög kvalitet, har man tagit husbilsreparationer till en ny högre nivå. Kundernas toppbetyg talar sitt tydliga språk!


Bästa skadeverkstad

Sällstorps Plåt & Lack AB, Varberg

Motivering: En skadeverkstad som länge legat i toppskiktet. Stort fokus på att ligga i framkant när det gäller logistik, arbetsprocesser, arbetsmiljö och kvalitet. Detta har nu börjat ge utdelning i form av korta ledtider och nöjda kunder.


Vinnaren av Försäkringsbolagsenkäten

If skadeförsäkring

Bilder från konferensen – kolla här


Resumé från konferensen

Sektionsordförande Urban Magnusson inledde konferens med att konstatera att branschen kan det tekniska med att arbeta med bilar, medan kunskaperna i att hantera personal, kompetens och rekrytering inte är på samma nivå. Därav temat.


MRFs vd, Tommy Letzén, konstaterade att MRFs Plast-, Lack- och Skadekonferens är platsen där branschen möts. Därefter gav han en nulägesbild kring MRFs arbete med skapa rätt politiska förutsättningar för bilen, bilismen och fordonsbranschen.
– Det är så mycket tokeri som förekommer i det politiska klimatet. Men oavsett om det blir självkörande bilar eller ej, så kommer vi att ha jobb, sa han.


Jan Olvenmo, ansvarig för Plast-, Lack- och Skadesektionen, återgav i stora penseldrag lite av det som sektionen arbetar med – som spelregler, ny teknik, kompetens och rekrytering.


Christer Andersson, konsult på Real Consulting med inriktning på rådgivning inom verksamhetsutveckling för skadeverkstäder, gav sin syn på arbetet med riktlinjer för skadeverkstäder.
– Min uppfattning är att riktlinjerna stöder verksamheten, men oavsett är det viktigt att man gör förarbetet – läser på – dokumenterar och följer upp avvikelser, sa han.


David Norrbohm, jurist på MRF, talade om verkstädernas rättigheter och skyldigheter.
– Det finns två viktiga saker, dokument, som man kommer långt med – en arbetsorder som fylls i och att man tillämpar reparationsvillkoren, menade han.


Marcus Ölin, projektledare från Motorbranschcollege, betonade vikten av att branschen ställer krav på skolorna samt att det finns ett fungerande samarbete mellan skola-bransch-politik-lärare. Detta är grunden för arbetet med att kvalitetssäkrade och attraktiva Motorbranschcollege.
– Glädjande är att på de skolor som valt att arbeta med Motorbranschcollege har antagningspoängen stigit, berättade han.


Magnus Sköldbäck, vd för Runstenen (tidigare Motorhälsan i Skåne), talade om hälsoundersökningar, ergonomi, förslitningsskador och kostnader för sjukfrånvaro. Han rekommenderade bland annat att man gör hälsokontroller med obligatoriska drog och alkoholtester av nyanställda.


Rebecka Zimdahl, leg psykolog och partner på Persona, pratade kring att Rekrytera rätt. Hon lyfte fram vikten av att se helheten när man rekrytera rätt medarbetare – själva rekryteringen, utbildning/kompetens/utveckling på arbetet samt förmågan att behålla medarbetaren. Hon berättade även att Persona och MRF har inlett ett samarbete kring ett erbjudande inom rekrytering av dels nya medarbetare, dels nya chefer, samt att Persona kan bistå med en utomstående utvärdering av kandidaten.


Lars Gustafsson, hållbarhetsansvarig för BASF, presenterade kemiföretagets långsiktiga hållbarhetsarbete med sina produkter. Företaget arbetar enligt FN:s konvention om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De står även bakom Pariskonventionen.
BASF är en av den globala fordonsindustrins allra största leverantörer, och förväntas växa i och med elektrifieringen genom kemi för batterier.


David Löveborn, forskare och konsult på Swerim, talade om Framtidens sammanfogningstekniker för fordon. Han sa att kraven på viktminskning och ökad trafiksäkerhet är pådrivande inom materialvalen och därmed kraven på olika sammanfogningstekniker. Han sammanfattade det med ”Rätt material på rätt plats och rätt mängd”. Han konstaterade också att ökad materialmix ställer helt nya krav på dem som ska reparera dem samt valet av metod.


Årets Plast-, Lack- och Skadekonferens avslutades av inspiratören och framtidsspanaren, entertainern, Troed Troedson. Hans huvudtes för utvecklingen från 1850 fram tills nu är att energi, muskelkraft, ersatts med kunskap, hjärnkraft. I en allt hårdare konkurrens kommer allt fler välja att ”fuska” för att skaffa sig konkurrensfördelar – ”Dieselgate” är ett exempel på det enligt honom.


Reaktioner på konferensen

De spontana reaktionerna från deltagarna på årets plast-, lack- och skadekonferens är positiva – både sett till program och arrangemang – när vi tar pulsen på dem efteråt.
– Det har varit en intressant dag med viktiga ämnen. Särskilt har vi talat om den stora frågan i hela branschen – rekrytering! Det är bra med branschinitiativet Motorbranschcollege och Rebecka Zimdahl har lyft fram rekryteringsprocessen. Det är viktiga frågor för alla branschen, sammantaget bra, jättebra, summerar Robert Nyqvist Akzo Nobel.
Robert Nyqvist Akzo Nobel och Stephan Peterson Autolacken i Vimmerby
Rebecka Zimdahl leg psykolog från Persona, talar om rekrytering och vikten av att rekrytera rätt

Stephan Peterson från AutoLacken (som senare prisades av MRF) är av samma uppfattning.

– Jättebra konferens, särskilt allt om rekrytering och MBC-satsningen. Satsningen på MBC är välkommen. Skolorna är viktiga för att kunna täcka framtida rekryteringsbehov, säger Stephan och fortsätter:
– För vårt (AutoLackens) vidkommande har vi två elever som går på lackutbildning och som gör praktik hos oss. Det är en som går i Vetlanda och annan som går i Falun. Det är viktigt att ta hand om eleverna, ge dem praktikplats.

Ronald Speich från Volkswagen- och Scania-återförsäljarnas förening, SVÅ, är imponerad över programmet och uppslutningen – hela lack- och skadebranschen är på plats, enligt hans bedömning.
– Allt har varit intressant, kanske är det på en högre nivå än vad jag förväntat, men det är väldigt intressant. Alla passen har varit bra och vi diskuterar dessa frågor dagligen.
– Spot on, säger han.

Joakim Eriksson Möller Bil är också mycket nöjd med konferensen.
Joakim Eriksson Möller Bil

– Den har varit bra. Det är intressant med så mycket branschfolk på plats – både kolleger och leverantörer samt generalagenter. Det är bra för nätverkandet, sammanfattar Joakim sitt deltagande i MRFs Plast-, Lack- och Skadekonferens 2019.

Alla som har deltagit i konferensen har fått en utvärderingsenkät på mail från MRF.