Branschen förändras. Och vi med den. - MRF

Branschen förändras. Och vi med den.

Bilbranschen förändras ständigt. Och vi med den. Men en sak är densamma som den var när de första bilarna började rulla för mer än 100 år sedan: Bilbranschen är centrum för den cirkulära ekonomin.

För oss i bilbranschen är återanvändning en självklarhet. Hållbarhet är en del av hela branschens DNA.

En bil har en mycket lång livslängd. Från att den lämnar fabriken och rullar ut från bilhallen för första gången till att den skickas till återvinning hinner det passera uppemot 20 år. Och kanske tio olika ägare som kör sammanlagt 30 000 mil.

Våra service- och skadeverkstäder ser till att fordon får en lång livslängd och kan användas om och om igen.

Få andra konsumentprodukter i vårt samhälle kan mäta sig med detta.

Därför har vi bestämt att allt vi gör inom MRF ska ha FNs 17 hållbarhetsmål som en ledstjärna.

Även om cirkulär ekonomi och hållbarhet är något som vi arbetat länge med i bilbranschen så förändras väldigt mycket just nu. Digitaliseringen driver förändringar och ny kompetens behövs. Elektrifieringen påverkar bilhandel och verkstäder. Villkoren i branschen behöver bli bättre.

I menyn här intill hittar du mer information om vad vi inom MRF arbetar med.

Välkommen till det nya MRF!

Tommy Letzén
VD