Branschvillkor

Branschens villkor förändras.
Vi gör dem gynnsammare för dig.


Tidigare var en agent någon man såg på bio. Idag har redan flera bilhandlare blivit agenter, även om de inte lever ett lika lyxigt liv som finns på bioduken.

Agenten i bilbranschen arbetar ungefär som en återförsäljare, men utan att formellt genomföra försäljningen med kund.

Trenden att fordonstillverkaren vill ha större kontroll på sin marknad och prissättningen är relativt ny, men den håller på att växa sig stark. Förutom att göra återförsäljare till agenter kan tillverkaren också öka sin kontroll genom direktförsäljning online. Det senaste årets pandemi har drivit på detta, inte minst eftersom det blivit så naturligt för många att göra affärer hemma vid köksbordet istället för att gå ut och besöka en handelsplats.

Samtidigt händer det saker i en annan del av vår omvärld, som i högsta grad påverkar bilbranschen. På den politiska spelplanen finns en drivkraft att snabbt göra förändringar mot en mer hållbar värld. Det är behjärtansvärt, men ordningen och framförhållningen lämnar mycket att önska. För några år sedan premierades etanol som drivmedel, därefter var det diesel. Idag är det eldrift som gäller. För både tillverkare och handelsledet och inte minst kunder innebär dessa omkastningar att planer och investeringar som gjorts för att gälla under många år måste ändras med kort varsel.

Vad gör man då som bilhandlare, med stora investeringar i anläggningar som kostat många miljoner att uppföra? Tyvärr finns det ingen quick fix, men det finns några saker som vi inom MRF arbetar med.

 

Det här gör MRF – branschvillkor

För det första arbetar vi för att påverka huvudmännen så att återförsäljarledet får ersättning för de förändringar som måste göras. Det är viktigt att pengar som är investerade inte går förlorade utan kan användas på ett bra sätt.

För det andra arbetar MRF med kunskapsspridning gentemot politiker. Ibland går det att uppnå mål för till exempel hållbarhet genom andra åtgärder än de som är föreslagna – det gäller att upplysa och argumentera på ett bra sätt.